guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 204-205 ไปไหนบ้าง

timeline-covid204-205-อุบล-01.jpg

วันที่ 28 เมษายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด- 19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย ในอำเภอเมือง และอำเภอเดชอุดม ซึ่งเป็นผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดอุบลราชธานี 2 ราย พฤติกรรมเสี่ยงคือ การรับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน และสัมผัสใกล้ชิดกันในครอบครัว

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปในสถานที่ตามห้วงเวลาดังกล่าว ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน ส่วนท่านที่ไปสถานที่ดังที่ปรากฎ แต่ไม่ใช่ห้วงเวลาดังกล่าว ให้สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ ให้ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน 

สายด่วน COVD-19 ศูนย์ข้อมูลกลาง COVID-19 จังหวัดอุนลราชธานี
045-344-664 (ในเวลาราชการ)
095-984-6432 ตลอด 24 ชม.
045-243-301 ต่อ 201 ในเวลาราชการ
045-255-713 ในเวลาราชการ
สายด่วน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1422 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

timeline-covid204-205-อุบล-204.jpg

timeline-covid204-205-อุบล-205.jpg