guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 1995-2125 ไปไหนบ้าง

timeline-covid1995-2125-อุบล-01.jpg

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564  นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  แถลงข่าวสถานการณ์โควิด – 19  จังหวัดอุบลราชธานี  พบว่า  ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้  131 ราย  ติดเชื้อในพื้นที่จ.อุบลฯ 16 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 115 ราย  ผู้ป่วยสะสม 2,125 ราย ผู้ป่วยในเรือนจำสะสม 11 ราย (รายใหม่ 7 ราย) รักษาหาย 916 ราย (วันนี้ 92 ราย) กำลังรักษา 1,195 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 7 ราย  เสียชีวิตสะสม 14 ราย (รายใหม่ เสียชีวิตวันนี้ 1 ราย) 

สำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ในวันนี้ ( 20 ก.ค.64 ) เป็นเพศหญิง อายุ 58 ปี เป็นชาวต.วาริน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี มีโรคประจำตัวคือ เบาหวาน  เริ่มป่วยเมื่อ 28 มิ.ย. 64 โดยมีอาการไข้  ไอ  เจ็บคอ  มีภาวะปอดอักเสบ  วันที่ตรวจพบและวันรักษา คือวันที่ 30 มิ.ย.64 ตรวจและรักษาที่ รพ.อุบลรักษ์ธนบุรี และ ส่งต่อรพ.สรรพสิทธิประสงค์  จนกระทั่งมาเสียชีวิตในวันนี้  ส่วนประวัติเสี่ยง พบว่า ผู้เสียชีวิต กลับมาจาก กทม. แล้วป่วย

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ไปสถานที่ ในวันและเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ขอให้กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน พร้อมสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ที่ รพ.ใกล้บ้านได้ทุกแห่งเพื่อขอตรวจโควิด โดยแจ้งประวัติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

timeline-covid1995-2125-อุบล-เดินทาง1997.jpg

ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่ดังกล่าว แต่คนละห้วงเวลา( ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ) ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแกง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อยให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ตลอด 24 ชม.)

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 08.30-20.30 น. (จันทร์-ศุกร์)
082-6489270
096-6932139 
096-3961783
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

timeline-covid1995-2125-อุบล-1997.jpg

timeline-covid1995-2125-อุบล-2009.jpg

timeline-covid1995-2125-อุบล-2063.jpg

timeline-covid1995-2125-อุบล-เพิ่มเติม01.jpg

timeline-covid1995-2125-อุบล-เพิ่มเติม02.jpg

timeline-covid1995-2125-อุบล-เพิ่มเติม03.jpg

timeline-covid1995-2125-อุบล-เพิ่มเติม04.jpg

timeline-covid1995-2125-อุบล-เพิ่มเติม05.jpg

timeline-covid1995-2125-อุบล-เพิ่มเติม06.jpg

timeline-covid1995-2125-อุบล-เพิ่มเติม07.jpg

timeline-covid1995-2125-อุบล-เพิ่มเติม08.jpg

timeline-covid1995-2125-อุบล-เพิ่มเติม09.jpg

timeline-covid1995-2125-อุบล-เพิ่มเติม10.jpg