guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 193-203 ไปไหนบ้าง

timeline-covid193-203-อุบล-01.jpg

วันที่ 27 เมษายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 11 คน โดยสัมผัสผู้ป่วยยืนยันมาจากจังหวัดอื่น 10 คน สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดอุบลราชธานี 1 คน

พฤติกรรมเสี่ยง เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ไม่มีการกักตัว ไปร่วมงานบุญในหมู่บ้าน รับประทานอาหารและนั่งรถยนต์ร่วมกัน ไม่เว้นระยะห่าง ไม่ใส่หน้ากากอนามัย และสัมผัสใกล้ชิดกับคนในครอบครัว

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปในสถานที่ตามห้วงเวลาดังกล่าว ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน ส่วนท่านที่ไปสถานที่ดังที่ปรากฎ แต่ไม่ใช่ห้วงเวลาดังกล่าว ให้สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ ให้ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน 

สายด่วน COVD-19 ศูนย์ข้อมูลกลาง COVID-19 จังหวัดอุนลราชธานี
045-344-664 (ในเวลาราชการ)
095-984-6432 ตลอด 24 ชม.
045-243-301 ต่อ 201 ในเวลาราชการ
045-255-713 ในเวลาราชการ
สายด่วน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1422 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

timeline-covid193-203-อุบล-193.jpg

timeline-covid193-203-อุบล-194.jpg

timeline-covid193-203-อุบล-195.jpg

timeline-covid193-203-อุบล-196.jpg

timeline-covid193-203-อุบล-197.jpg

timeline-covid193-203-อุบล-198.jpg

timeline-covid193-203-อุบล-199.jpg

timeline-covid193-203-อุบล-200.jpg

timeline-covid193-203-อุบล-201.jpg

timeline-covid193-203-อุบล-202.jpg

timeline-covid193-203-อุบล-203.jpg