guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 1644-1865 ไปไหนบ้าง

timeline-covid1644-1865-อุบล-01.jpg

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากเป็นสถิติสูงสุดถึง 222 ราย  แยกเป็นผู้ที่มาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 201 ราย  โดยตรวจพบเชื้อกลับมารักษา 52 ราย มาตรวจที่อุบลราชธานี  149 ราย  นอกจากนี้ พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่อุบลราชธานี 21 ราย ที่ ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จากวงพนัน  14 ราย  อ.พิบูลมังสาหาร 2 ราย อ.น้ำยืน 2 ราย อ.สิรินธร 1 ราย อ.นาจะหลวย 1 ราย และ อ.เมืองอุบล 1 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในเรือนจำทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในเรือนจำอุบลราชธานี สะสม 4 ราย   ยอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 1,865 ราย  เสียชีวิตสะสม 12 ราย  รักษาหาย 794 ราย กำลังรักษา 1,059  ราย  ใส่เครื่องช่วยหายใจ  8 ราย 

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ไปสถานที่ ในวันและเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ขอให้กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน พร้อมสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ที่ รพ.ใกล้บ้านได้ทุกแห่งเพื่อขอตรวจโควิด โดยแจ้งประวัติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่ดังกล่าว แต่คนละห้วงเวลา( ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ) ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแกง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อยให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 

timeline-covid1644-1865-อุบล-โดยสาร1710.jpg

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ตลอด 24 ชม.)

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 08.30-20.30 น. (จันทร์-ศุกร์)
082-6489270
096-6932139 
096-3961783
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

timeline-covid1644-1865-อุบล-เพิ่มเติม01.jpg

timeline-covid1644-1865-อุบล-เพิ่มเติม02.jpg

timeline-covid1644-1865-อุบล-เพิ่มเติม03.jpg

timeline-covid1644-1865-อุบล-เพิ่มเติม04.jpg

timeline-covid1644-1865-อุบล-เพิ่มเติม05.jpg

timeline-covid1644-1865-อุบล-เพิ่มเติม06.jpg

timeline-covid1644-1865-อุบล-เพิ่มเติม07.jpg

timeline-covid1644-1865-อุบล-เพิ่มเติม08.jpg

timeline-covid1644-1865-อุบล-เพิ่มเติม09.jpg

timeline-covid1644-1865-อุบล-เพิ่มเติม10.jpg

timeline-covid1644-1865-อุบล-เพิ่มเติม11.jpg

timeline-covid1644-1865-อุบล-เพิ่มเติม12.jpg

timeline-covid1644-1865-อุบล-เพิ่มเติม13.jpg

timeline-covid1644-1865-อุบล-เพิ่มเติม14.jpg

timeline-covid1644-1865-อุบล-เพิ่มเติม15.jpg

timeline-covid1644-1865-อุบล-เพิ่มเติม16.jpg

timeline-covid1644-1865-อุบล-เพิ่มเติม17.jpg

timeline-covid1644-1865-อุบล-เพิ่มเติม18.jpg

timeline-covid1644-1865-อุบล-เพิ่มเติม19.jpg