guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID-19 อุบลฯ รายที่ 96-102 ไปไหนบ้าง

timeline-covid96-102-อุบล-01.jpg

วันที่ 17 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยเพิ่ม 7 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ 102 คน

พื้นที่ที่พบผู้ป่วยรายใหม่ อยู่ในอำเภอบุณฑริก อำเภอเมือง อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ และอำเภอม่วงสามสิบ ส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และมีประวัติเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับสถานบันเทิงในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทั้งหมดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและมีอาการไม่รุนแรง

เพื่อสะดวกในการตรวจสอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ตรวจพบล่าสุด รายที่ 84-95 ไกด์อุบลทำไทม์ไลน์สรุปตามวันที่และเวลา เฉพาะที่อยู่ในอุบลฯ ดังนี้

วันที่ 31 มีนาคม 2564
18.00-20.30 น. ร้าน Ninety Nine Bar & Reataurant อุบลสแควร์

วันที่ 1-6 เมษายน 2564
วันที่ 8-9 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายที่ 100 ทำงานที่ร้านอาหารบ้านปุ๊ ถ.นครบาล

วันที่ 3 เมษายน 2564
01.30-04.00 น. ร้าน U Bar

วันที่ 7 เมษายน 2564
17.00 น. หอพักนงพงา อ.เมือง อุบลฯ
22.00-02.00 น. ร้านตะวันแดง
02.20-03.00 น. ร้าน Mix 66

วันที่ 5 เมษายน 2564
22.30-02.00 น. ร้าน U Bar

วันที่ 9 เมษายน 2564
08.00-12.00 น. ทำบุญที่บ้าน ม.7 ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ
20.00-01.00 น. งานเลี้ยง ม.7 ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ
20.00-21.00 น. ร้านย่างเนย ถ.ธรรมวิถี
24.00-03.00 น. ร้านอเมซอน ใน รพ.สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 10 เมษายน 2564
10.00-20.30 น. ทำงานร้านบ้านปุ๊
10.00-14.00 น. ร้านอเมซอน ปั้มน้ำมัน ปตท.หัวสนามบิน
23.00-03.00 น. ดูหมอลำที่บ้านหนองช้าง อ.ม่วงสามสิบ

วันที่ 11 เมษายน 2564
19.00 น. หอพักนงพงา อ.เมือง อุบลฯ

วันที่ 15 เมษายน 2564
07.20 น. สายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบิน SL620 ที่นั่ง 19C
09.00 น. รถตู้ ทะเบียน 4365 อุบลฯ-เดชอุดม-บุณฑริก

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปในสถานที่ตามห้วงเวลาดังกล่าว ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน ส่วนท่านที่ไปสถานที่ดังที่ปรากฎ แต่ไม่ใช่ห้วงเวลาดังกล่าว ให้สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ ให้ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน 

สายด่วน COVD-19 ศูนย์ข้อมูลกลาง COVID-19 จังหวัดอุนลราชธานี
045-344-664 (ในเวลาราชการ)
095-984-6432 ตลอด 24 ชม.
045-243-301 ต่อ 201 ในเวลาราชการ
045-255-713 ในเวลาราชการ
สายด่วน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1422 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

timeline-covid96-102-อุบล-96.jpg

timeline-covid96-102-อุบล-97.jpg

timeline-covid96-102-อุบล-98.jpg

timeline-covid96-102-อุบล-99.jpg

timeline-covid96-102-อุบล-100.jpg

timeline-covid96-102-อุบล-101.jpg

timeline-covid96-102-อุบล-102.jpg