guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID-19 อุบลฯ รายที่ 103-114 ไปไหนบ้าง

timeline-covid103-114-อุบล-01.jpg

วันที่ 18 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยเพิ่ม 12 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ 114 คน อยู่ในพื้นที่ 13 อำเภอ

พบผู้ป่วยมากที่สุดที่อำเภอเมือง รองลงมาเป็นอำเภอวารินชำราบ อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอเขื่องใน อำเภอบุณฑริก อำเภอเขมราฐ อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอเดชอุดม อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอน้ำยืน อำเภอนาตาล และอำเภอนาจะหลวยตามลำดับ

เมื่อจำแนกตามประวัติเสี่ยง พบว่าเป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยและเที่ยวในสถานบันเทิงในจังหวัดอุบลราชธานีสูงที่สุด รองลงมาเป็นผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งเป็นเพื่อนและคนในครอบครัวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดอื่นๆ ขณะนี้ผู้ป่วยทั้งหมดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและมีอาการไม่รุนแรง

เพื่อสะดวกในการตรวจสอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ตรวจพบล่าสุด รายที่ 84-95 ไกด์อุบลทำไทม์ไลน์สรุปตามวันที่และเวลา เฉพาะที่อยู่ในอุบลฯ ดังนี้

วันที่ 7 เมษายน 2564
01.00-03.00 น. ร้าน U Bar

วันที่ 9 เมษายน 2564
07.35-08.20 น. สายการบิน Air Asia กรุงเทพ-อุบลฯ เที่ยวบิน FD3370
09.00-12.00 น. ทำบุญที่บ้าน ม.7 ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ
11.00-11.20 น. เซ็นทรัลอุบลฯ
11.20-12.20 น. ร้าน Fuji เซ็นทรัลอุบลฯ
12.30-13.30 น. Tops Supermarket เซ็นทรัลอุบลฯ
20.00-01.00 น. จัดและร่วมงานเลี้ยงฉลองวันเกิดภรรยาที่บ้าน ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ

วันที่ 13 เมษายน 2564
07.00-09.00 น. วัดบ้านนาหนองคล้ำ ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก

วันที่ 14 เมษายน 2564
15.00 น. แห่นาค เข้าวัดบ้านหัวนา อ.เขมราฐ

วันที่ 15 เมษายน 2564
09.00 น. ทำพิธีบวชที่วัดบ้านหัวนา อ.เขมราฐ

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปในสถานที่ตามห้วงเวลาดังกล่าว ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน ส่วนท่านที่ไปสถานที่ดังที่ปรากฎ แต่ไม่ใช่ห้วงเวลาดังกล่าว ให้สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ ให้ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน 

สายด่วน COVD-19 ศูนย์ข้อมูลกลาง COVID-19 จังหวัดอุนลราชธานี
045-344-664 (ในเวลาราชการ)
095-984-6432 ตลอด 24 ชม.
045-243-301 ต่อ 201 ในเวลาราชการ
045-255-713 ในเวลาราชการ
สายด่วน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1422 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

timeline-covid103-114-อุบล-103-104.jpg

timeline-covid103-114-อุบล-105.jpg

timeline-covid103-114-อุบล-106.jpg

timeline-covid103-114-อุบล-107-108.jpg

timeline-covid103-114-อุบล-109.jpg

timeline-covid103-114-อุบล-110.jpg

timeline-covid103-114-อุบล-111.jpg

timeline-covid103-114-อุบล-112.jpg

timeline-covid103-114-อุบล-113.jpg

timeline-covid103-114-อุบล-114.jpg