guideubon

 

ม.4 เบญจะมะมหาราช อุบลฯ สอบติดที่ 1 ทบ. ทอ. ทร. และที่ 8 ตร.

ธนากร-01.jpg

นายธรากร ทองหนูนุ้ย สอบติดนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า โดยสอบได้อันดับที่ 1 ทั้ง ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ นอกจากนี้ยังสอบได้อันดับที่ 8 เหล่าตำรวจด้วย 

นายธนาธร ทองหนูนุ้ย อายุ 17 ปี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ทางบ้านมีสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างแร้นแค้น พ่อแม่มีอาชีพขับรถรับจ้าง มีฐานะยากจน

ล่าสุดเฟสบุ้คแฟนเพจ กองทัพภาคที่ 2 โพสข้อความดังนี้... แม่ทัพภาคที่ 2 หนุนเต็มที่ มอบเงินในการมอบตัวเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร นาย ธรากร ทองหนูนุ้ย อายุ 17 ปี เกิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547 เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี อาศัยอยู่ที่ตำบล ไพรพัฒนา อำเภอ ภูสิงห์ จังหวัด ศรีสะเกษ บิดาชื่อ นาย ประเทือง ทองหนูนุ้ย อายุ 53 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างขับรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ส่วนมารดาชื่อนางสาว รดาชา ถุงสูงเนิน อายุ 45 ปี ประกอบอาชีพรับจ้าง

น้องคนนี้สามารถสอบเข้า โรงเรียนเตรียมทหาร ได้ที่ 1 เกือบทั้ง 4 เหล่า และตัดสินใจเลือกเหล่า ทบ. ไม่มีแม้กระทั่งเงินจะมอบตัว จากสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจนสมควรเป็นแบบอย่างที่ดี ของความพากเพียรพยายาม ถึงแม้จะขาดแคลนทุนทรัพย์ พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 จึงได้มอบทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในวันมอบตัวครั้งนี้

ธนาธร-ทองหนูนุ้ย-02.jpg

ธนาธร-ทองหนูนุ้ย-03.jpg

ธนาธร-ทองหนูนุ้ย-ทบ.jpg

ธนาธร-ทองหนูนุ้ย-ทร.jpg

ธนาธร-ทองหนูนุ้ย-ทอ.jpg

ธนาธร-ทองหนูนุ้ย-ตร.jpg

ธนาธร-ทองหนูนุ้ย-04.jpg