guideubon

 

เด็กอุบลสร้างชื่อ ชนะเลิศ ThaiStar Packaging Awards 2015

ThaiStar-Packaging-Awards-2015-01.jpg

นักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2558 (ThaiStar Packaging Awards 2015) ภายใต้หัวข้อ “หลากหลายวัสดุบรรจุภัณฑ์” คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป ชื่อผลิตภัณฑ์ ASSAWA Thai chess (อัศว หมากรุกไทย) ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร พร้อมทั้งเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าประกวดผลงานในระดับสากล AsiaStar และ WorldStar

ตามที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักออกแบบได้มีการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมให้สินค้าไทยได้ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ไทยสู่สากล การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ “หลากหลายวัสดุบรรจุภัณฑ์” แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ และ ประเภทบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งมี หน่วยงาน และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก

ThaiStar-Packaging-Awards-2015-02.jpg

 

สำหรับผลการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกาศ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า ผลงานของ นายปฏิรัตน์ ศรีผิวจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป ชื่อผลิตภัณฑ์ ASSAWA Thai chess (อัศว หมากรุกไทย) ซึ่งได้รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานของนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในช่วงเดือนมิถุนายนศกนี้ สำหรับผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับสากล AsiaStar และ WorldStar ต่อไป

ThaiStar-Packaging-Awards-2015-03.jpg

นายปฏิรัตน์ ศรีผิวจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ที่ได้รางวัลชนะเลิศ ในครั้งนี้ กล่าวความรู้สึกว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ผลงานผลิตภัณฑ์ ASSAWA Thai chess (อัศว หมากรุกไทย) ที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยมี ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และ อาจารย์เทพิญ แก้ววรสูตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยสมาชิกในกลุ่มอีก 2 คน ประกอบด้วย นางสาวกนกพร สอนซื่อ นศ.ชั้นปีที่ 1 และนายชิงชัย นันทะไสย์ นศ.ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ได้ร่วมจัดทำผลงานในครั้งนี้

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนี้ มีแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใกล้ตัว นั่นคือ หมากรุกไทย ซึ่งเป็นการละเล่นเก่าแก่ชนิดหนึ่งของไทย สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย แต่ในปัจจุบันการเล่นหมากรุกลดน้อยลง ไม่ค่อยได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ดังนั้นเราจึงออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์หมากรุกไทยให้มีความโดดเด่นและทันสมัย จากกล่องพลาสสติกใสธรรมดาเปลี่ยนเป็นกล่องที่มีสีสันสะดุด ดูมีคุณค่าและน่าสะสม โดยมีรูปแบบการใช้งานที่ครบครัน พกพาสะดวกเนื่องมีหูหิ้วล็อคแนบกับตัวกล่องและสามารถถอดแยกออกจากตัวกล่องได้ เมื่อเปิดตัวกล่องโดยการสไลด์ฝาทั้งสองข้างจะพบตัวหมากที่เรียงตามศักดินาไว้อย่างเรียบร้อย มีระบบล็อคที่พอดีกับตัวหมากทำให้ตัวหมากไม่หลุดจากตำแหน่ง เมื่อพกพาหรือเคลื่อนย้ายสามารถตั้งโชว์เป็นของสะสมได้ ด้านหลังมีตารางสำหรับการเล่นหมากรุกมีตำแหน่งบอกการจัดเรียงของหมาก มีลิ้นสำหรับเก็บตัวหมากระหว่างการเล่นของทั้งสองฝ่ายด้วย

ThaiStar-Packaging-Awards-2015-04.jpg

 

นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและสถาบันได้อย่างภาคภูมิ ซึ่งก่อนหน้านี้ ผลงานนักศึกษาคณะศิลปประยุกต์ฯ ก็ได้รับรางวัล ด้านการออกแบบสิ่งทอ และแฟชั่น มาแล้วหลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล เช่นเดียวกัน