guideubon

 

นศ.แพทย์ ม.อุบล ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น Thailand Medical Student‘s Code of Conduct

หนังสั้น-มาโนช-01.jpg

หนังสั้นเรื่อง “มาโนช” โดยนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชนะเลิศ ในการประกวดภาพยนตร์สั้น Thailand Medical Student‘s Code of Conduct “โครงการภาพยนตร์สั้นเพื่อจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่ยั่งยืน” ปี 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดภาพยนตร์สั้น การประกวด Thailand Medical Student‘s Code of Conduct “โครงการภาพยนตร์สั้นเพื่อจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่ยั่งยืน” จัดโดย คณะกรรมการแพทยสภา ในงาน มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ 2557 (Thailand Medical Expo 2014) ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

หนังสั้น-มาโนช-02.jpg

นับว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานแห่งความภาคภูมิใจของ นักศึกษาแพทย์ฯ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ภาพยนตร์สั้น ในครั้งนี้ จาก 11 สถาบัน ที่ส่งผลงานเข้าประกวด ภาพยนตร์สั้น “มาโนช” คือผลงานของ นศพ.ม.อุบลฯ ที่ส่งเข้าประกวด และได้รางวัลในครั้งนี้ ซึ่งรับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา มอบโล่รางวัล และทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมาซึ่งผลการตัดสินคณะกรรมการ มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

หนังสั้น-มาโนช-03.jpgในส่วนของนักศึกษาแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ร่วมสรรค์สร้างผลงานในครั้งนี้ ได้แก่ นายจักรพงษ์ โมฬีชาติ, นายปริญ ชมพันธ์, นายศรัณย์ นิติศิริ, นายฎฬัณ มิตรมาตร, นายถิรวิทย์ จันทร์หอม, นายอภิวิทย์ ใจเอื้อ, นายจิรายุทธ ยาพลัง, นางสาวปทิตตา สินธุเชาน์ , นางสาวอารียา อุตอามาต, นางสาวพรนภา ชนารี , นายขจรภพ อุตมัง และนางสาวจิราพร ภูดอนตอง โดยมี ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์, อาจารย์นิยม จันทร์นวล, นพ.ศิริพงษ์ สิระมนต์ และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นายจักรพงษ์ โมฬีชาติ กล่าวถึงผลงานหนังสั้นเรื่อง “มาโนช” ว่าเป็นการเล่าถึงชีวิตของนักศึกษาแพทย์มาโนช ซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ผู้ที่ไม่มีความโดดเด่นในด้านการเรียนตลอดจนมีความประพฤติในชั้นเรียนไม่เป็นที่พอใจของอาจารย์แพทย์ แต่อาจารย์แพทย์ทุกคนย่อมตระหนักดีว่าทุกการกระทำของศิษย์ ย่อมมีที่มาเสมอ

เรื่องราวรอบตัวบนหอผู้ป่วยที่ถ่ายทอดผ่านบทนักศึกษาแพทย์มาโนช คงเป็นบทสะท้อนที่ดีในแง่ของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิชาชีพ การพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกระดับภายในโรงพยาบาล ล้วนเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นสำคัญ

การจะมาเป็นแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยได้นั้น ต้องผ่านเรื่องราว บททดสอบในชีวิตมากมาย สิ่งที่สะท้อนออกมาจากตัวเอกของเรื่อง จะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้ต้องการจะเป็นแพทย์ที่เก่งที่สุด หากแต่เขาต้องการเป็นแพทย์ที่ดูแลรักษาคนไข้ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์มากที่สุด

เหนือสิ่งอื่นใด การก้าวสู่ความเป็นวิชาชีพแพทย์ อาจแตกต่างจากอาชีพอื่น ๆ เพราะนักศึกษาแพทย์จำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี ตลอดจนการพัฒนา หัวใจความเป็นมนุษย์เพื่อพร้อมต่อการดูแลสุขภาพประชาชนชาวไทย และพร้อมต่อการพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนชาวไทยให้ยั่งยืนสืบไป ดังพระราชดำรัสของพระบิดาแห่งวงการแพทย์ไทย “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” ที่ว่า

“I don’t want you to be only a doctor, but I also want you to be a man” “True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind.”

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511