guideubon

 

ม.อุบลฯ คว้ารางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ในงาน Thailand Energy Awards 2019

Thailand-Energy-Awards-2019-01.jpg

ผลงาน หม้อไอน้ำชีวมวลประสิทธิภาพสูงใช้ขี้เลื่อยสำหรับ SME โดย ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ หจก.พลังเทวดา นายจริง ดินเชิดชู ได้รับ รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน (Innovation on Alternative Energy) ในงานประกวดด้านพลังงาน ระดับประเทศ Thailand Energy Award 2019 (ปีที่ 20) รับเกียรติจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบ จำนวน 66 รางวัล

Thailand-Energy-Awards-2019-02.jpg

ในส่วนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน เข้ารับโล่รางวัล โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมยินดีในครั้งนี้ด้วย จัดโดย กระทรวงพลังงาน ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

Thailand-Energy-Awards-2019-03.jpg

กระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน ผ่านการประกวด Thailand Energy Awards อย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษ ปี 2562 กระทรวงพลังงาน จัดการประกวด Thailand Energy Awards ประจำปี 2562 มีผู้ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 66 รางวัล จาก 5 สาขา ประกอบด้วย ด้านพลังงานทดแทน จำนวน 20 รางวัล ด้านอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 25 รางวัล ด้านบุคลากร จำนวน 10 รางวัล ด้านพลังงานสร้างสรรค์ จำนวน 2 รางวัล ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จำนวน 9 รางวัล

ในส่วนของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ หจก.พลังเทวดา ได้รับ รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน (Innovation on Alternative Energy) ผลงาน หม้อไอน้ำชีวมวลประสิทธิภาพสูงใช้ขี้เลื่อยสำหรับ SME ในงานประกวดด้านพลังงาน ระดับประเทศ Thailand Energy Award 2019

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า หม้อไอน้ำใช้เตาชีวมวลที่ใช้วัสดุชีวมวลบดละเอียดเป็นเชื้อเพลิง เป็นเตาที่ใช้เชื้อเพลิงชีว มวลบดละเอียด มีประสิทธิภาพในการให้ความร้อนสูง มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ควันและเขม่าน้อย ใช้พื้นที่เผาไหม้น้อย

Thailand-Energy-Awards-2019-04.jpg

หม้อไอน้ำใช้เตาชีวมวลที่ใช้วัสดุชีวมวลบดละเอียดเป็นเชื้อเพลิงนี้จะสามารถ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ ตัวหม้อไอน้ำ และห้องเผาไม้ หรือห้องวางเตาเชื้อเพลิง

1.ตัวหม้อไอน้ำ มีห้องเผาไหม้อยู่ด้านล่าง หม้อไอน้ำนี้เป็นชนิดท่อไฟแนวนอน และ / หรือ แนวตั้ง เตาที่ให้พลังงานความร้อนจะอยู่ในห้องเผาไหม้หรือห้องวางเตาเชื้อเพลิงใต้ตัวหม้อไอน้ำ ภายในเปลือกหม้อไอน้ำ มีการจัดทศทางการไหลของแก๊สร้อนเป็น 3 รอบ

2.ห้องเผาไหม้ หรือห้องวางเตาเชื้อเพลิงมีโครงสร้างเป็นเหล็กแข็งแรง มีประตูเปิด - ปิด รอบด้าน ด้านล่างของห้องวางเตาเชื้อเพลิง มีโครงเหล็กล้อเลื่อนวางบนรางเป็นตัวลำเลียงเตา เชื้อเพลิงเข้า - ออก ห่างจากขอบบนลงมาเล็กน้อยมีลิ้นดักไฟเพื่อป้องกันไฟหรือความร้อนที่จะ สูญเสียไป การนำไปใช้งาน หม้อไอน้ำ ใช้เตาชีวมวลที่ใช้วัสดุชีวมวลบดละเอียดเป็นเชื้อเพลิง นี้ มาใช้ เป็นเครื่องจักรต้นกำลังในภาคอุตสาหกรรมได้ ซึ่งจะช่วยในการประหยัดพลังงาน และลดต้นทุน การผลิตของภาคอุตสาหกรรมได้มากขึ้น


เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว