guideubon

 

แบงก์ชาติออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ ครั้งแรกในรัชกาลที่ 10

ธนบัตรแบบ17-รัชกาลที่10-01.jpg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาต ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ (แบบ 17) ทุกชนิดราคา เพื่อใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป 

สำหรับธนบัตรแบบ 17 มีแนวคิดในการออกแบบเพื่อเทิดพระเกียรติ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในทุกด้าน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข นำความร่มเย็นมาสู่อาณาประชาราษฏร์และชาติบ้านเมือง 

ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท 50 บาท และ 100 บาท ออกใช้ในวันที่ 6 เมษายน 2561 ส่วนธนบัตรชนิดราคา 500 บาท และ 1000 บาท ออกใช้ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

ประชาชนสามารถเบิกถอนธนบัตรใหม่นี้ได้ตามช่องทางปกติ ผ่านธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง รวมถึงธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ธนบัตรทุกแบบที่ออกใช้ก่อนหน้านี้ยังสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย

ธนบัตรแบบ17-รัชกาลที่10-02.jpg