guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดงานประชัน TESA Top Gun Rally 2023

TESA-Top-Gun-Rally-2023-01.jpg

สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA)  ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)จัดงานระดับชาติ การประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17  TESA Top Gun Rally 2023  ในหัวข้อ“ระบบแสดงผล และการจัดการสภาวะน้ำท่วม และน้ำแล้ง” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

TESA-Top-Gun-Rally-2023-02.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน และ ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย กล่าวถึงการดำเนินงาน ซึ่งมีนักศึกษาจาก 30 สถาบันทั่วประเทศ จำนวน 49 ทีม จำนวนกว่า 300 คนเข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า TESA Top Gun Rally ครั้งที่ 17 เป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จัดโดย สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) เป็นเวทีส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านระบบสมองกลฝังตัว สำหรับนักศึกษา เพื่อมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมที่เข้มงวด มีวัตถุประสงค์หลัก ประกอบด้วย Skills Enhancement : การเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญของวิศวกรไทย ในด้านระบบสมองกลฝังตัว การได้สัมผัสกับเทคโนโลยีล้ำสมัย สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมคิดอย่างสร้างสรรค์และใช้ความรู้ของตนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ การทำงานร่วมกัน สร้างเครือข่ายที่มีคุณค่าและขยายมุมมองของตนเองได้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 track เพื่อนำมาใช้พัฒนาระบบต้นแบบที่จะสาธิต กิจกรรมการบรรยาย การเสวนา ผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำต่อภาคสังคมและประชาชน ทำโจทย์และประเมิน อบรม Project Management และวัดผล

การจัดงาน การประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17 TESA Top Gun Rally ครั้งที่ 17 สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ สอดคล้องกับแนวคิดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชุมชนท้องถิ่นของอุบลราชธานี ในการมีส่วนร่วมกับชุมชนแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำ ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความสามารถด้านวิศวกรรม การสนับสนุนนวัตกรรม และการจัดการปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงผ่านการทำงานร่วมกันและเทคโนโลยี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชันทักษะฯ จาก 30 สถาบันทั่วประเทศ แบ่งเป็น  49 ทีม โดย ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัล ถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเป็นแนวทางในการต่อยอดแนวคิดในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวของประเทศให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

งานประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

TESA-Top-Gun-Rally-2023-03.jpg

TESA-Top-Gun-Rally-2023-04.jpg

TESA-Top-Gun-Rally-2023-05.jpg

TESA-Top-Gun-Rally-2023-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511