guideubon

 

เปิดรายชื่อผู้ผลิตหน้ากากอนามัย ที่ผ่านการรับรองจาก อย.

อย-หน้ากากอนามัย-00.jpg

สภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ระลอกใหม่นี้ ยังมีเรื่องน่ายินดีอยู่บ้าง คือ หน้ากากอนามัย ราคาไม่แพงเกินไป อาจเป็นเพราะรอบนี้ ประชาชนส่วนใหญ่มีหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้กันแล้ว ทำให้ความต้องการในท้องตลาดลดลง อีกทั้ง มีผู้ผลิตและผู้นำเข้ามาจำหน่ายมากขึ้น จึงทำให้ไม่สามารถดันราคาให้สูงได้ นับว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างยิ่ง

และแม้ว่า ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จะยืนยันว่า "หน้ากากผ้า" ก็ใช้ได้ผลดีในการป้องกันโรคโควิด-19 ก็ตาม แต่บางคนก็ยังไม่สบายใจ และมองหาซื้อ "หน้ากากอนามัย" แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งมาใช้แทนหน้ากากผ้าอยู่ดี โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ที่ให้ความมั่นใจว่า ปลอดภัยจากโควิด-19 อย่างแน่นอน

แต่การเลือกซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นั้น เราจะทราบได้อย่างไรว่า สินค้าที่เราซื้อมานั้น ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองจากทางการแล้ว ซึ่งเรื่องนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้จัดทำบัญชีรายชื่อ "ผู้ผลิต" ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ไว้ โดยมีข้อมูลล่าสุดวันที่ 21 มกราคม 2564 ดังนี้

อย-หน้ากากอนามัย-01.jpg
อย-หน้ากากอนามัย-06.jpg
อย-หน้ากากอนามัย-11.jpg
อย-หน้ากากอนามัย-16.jpg
อย-หน้ากากอนามัย-21.jpg
อย-หน้ากากอนามัย-26.jpg
อย-หน้ากากอนามัย-31.jpg
อย-หน้ากากอนามัย-36.jpg
อย-หน้ากากอนามัย-41.jpg

นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผลิตหรือนำเข้าที่ได้รับอนุญาต ทางเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หัวข้อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และหากพบการลักลอบผลิต นำเข้า จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย แจ้งได้ที่สายด่วน อย.1556