guideubon

 

สุรสีห์ ผาธรรม รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

สุรสีห์-ผาธรรม-01.jpg

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ได้จัดงานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย นักแสดง และทีมงาน รวมถึงคนทำงานเบื้องหลังด้านภาพยนตร์ อีกทั้งได้มาร่วมพบปะสังสรรค์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปี 2562 นี้ นับเป็นครั้งที่ 9 แล้ว จะจัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสุโกศล (ตรง BTS พญาไท)

สุรสีห์-ผาธรรม-02.jpg

สำหรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้กำกับภาพยนตร์ผู้มีคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์ไทย ประจำปี 2562 ได้แก่ คุณ สุรสีห์ ผาธรรม จากผลงานที่ได้รับความนิยมตลอดกาล อาทิ ครูบ้านนอก (2521) หนองหมาว้อ (2522) ลูกแม่มูล (2523) ครูวิบาก (2524) ครูดอย (2525) ผู้แทนนอกสภา (2526) สวรรค์บ้านนา (2526) หมอบ้านนอก (2528) และราชินีดอกหญ้า (2529)

 สุรสีห์-ผาธรรม-03.jpg

นายสุรสีห์ ผาธรรม เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2491 ที่ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี สำเร็จการศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์ อำเภอเขื่องใน ระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และในปี พ.ศ.2540 สำเร็จการศึกระดับอุดมศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์โฆษณา ) จาก ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช

ในวัยเด็กชอบดูหนังเป็นชีวิตจิตใจ เมื่อมีโอกาสจึงเข้าเป็นนักพากษ์หนัง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการ ใน พ.ศ.2520 เป็นกำกับภาพยนตร์ บริษัท ดวงกมล มหรสพ พ.ศ. 2525 เป็นผู้กำกับบริษัท สหมงคลฟิล์ม พ.ศ. 2529 เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ บริษัท สีบุญเรืองฟิล์ม พ.ศ. 2537 เป็นผู้อำนวยการ บริษัท ลาว เอนเตอร์เทนเมนท์สร้างสรรค์ผลงานด้านภาพยนตร์ในตำแหน่งต่างๆแทบทุกตำแหน่ง

นายสุรสีห์ ผาธรรม นับเป็นผู้เปี่ยมล้นด้วยอุดมการณ์ และสำนึกทางสังคมที่มีต่อแผ่นดินถิ่นเกิด ภาพยนตร์ของสรุสีห์ จึงสามารถสื่อสารอัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสานในยุคเปลี่ยนผ่าน และการต่อสู้ของคนหนุ่มสาวในระบบการศึกษา การเมือง สังคม วัฒนธรรมเพื่อให้สังคมได้ตระหนัก และรับผิดชอบรวมกัน ถึงศักดิ์ศรีของคนอีสานบนพื้นที่ราบสูง จึงมีผลงานด้านภาพยนตร์ ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น

- ภาพยนตร์ “ครูวิบาก” ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำภาพยนตร์สร้างสรรค์สังคมดีเด่นและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2524

- ภาพยนตร์ “ผู้แทนนอกสภา” ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปี 2526

- ภาพยนตร์ “ราชินีดอกหญ้า” ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, เพลงประกอบยอดเยี่ยม และดนตรีประกอบยอดเยี่ยม ประจำปี 2529

- ภาพยนตร์โฆษณา “ขอแขนให้แม่ข้า” ได้รับรางวัลแท็กอะวอร์ดภาพยนตร์โฆษณาสร้างสรรค์สังคมดีเด่น ประจำปี 2531

- สารคดีโทรทัศน์ชุด “ สารคดีจากที่ราบสูง ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ททบ.5 ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ สารคดีส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่นประจำปี 2533

- ภาพยนตร์สั้น “ Yes I am ” ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น ปี ค.ศ. 2009 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่นครหลวงเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว โดยสถานทูตเยอรมัน ประจำประเทศลาว