guideubon

 

บัณฑิตวิศวะฯ ม.อุบลฯ สอบใบ กว.สอบได้คะแนนสูงสุด อันดับ 1 ของประเทศ

สุรพล-บุตรศรีภูมิ-วิศวะ-อุบล-01.jpg

จัดว่าไม่ธรรมดา สำหรับบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ ในการสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกร สามารถทำคะแนนเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่อง 2 เดือนซ้อน (กุมภาพันธ์และมีนาคม 2560) ภายหลังจาก นายอานันท์ ชูฉ่ำ บัณฑิตวิศวะฯม.อุบลฯ ทำคะแนนสูงสุด อันดับ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และล่าสุดเดือนมีนาคม 2560 นายสุรพล บุตรศรีภูมิ บัณฑิตวิศวะฯ ม.อุบลฯ สามารถสอบได้คะแนนสูงสุด อันดับ 1 ของประเทศ และเป็นคนที่ 3 ของประเทศ ที่ทำคะแนนได้เต็ม 100 ของทั้ง 2 หมวดวิชาที่สอบอีกด้วย

สุรพล-บุตรศรีภูมิ-วิศวะ-อุบล-02.jpg

นายสุรพล บุตรศรีภูมิ หรือ ติ๊ก อายุ 23 ปี ภูมิลำเนา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เป็นบุตรชายคนที่ 2 ของ นายแสนพล และนางเตือนใจ บุตรศรีภูมิ อาชีพรับจ้างทั่วไปคนงานก่อสร้าง สำเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ1) ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ารับการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนมีนาคม 2560 ทำคะแนนได้สูงอันดับ 1 ทั้ง 2 หมวดวิชา วิชาพื้นฐานวิศวกรรมได้ 100 คะแนน วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมได้ 100 คะแนน นับได้ว่าเป็นคนที่ 3 ของประเทศ ที่สอบได้คะแนนเต็มทั้ง 2 หมวดวิชา นับตั้งแต่เปลี่ยนระบบการสอบนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

สุรพล-บุตรศรีภูมิ-วิศวะ-อุบล-03.jpg

“ติ๊ก” สุรพล บุตรศรีภูมิ บัณฑิตวิศวะฯ ม.อุบลฯ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งนับว่าเป็นความสำเร็จก้าวแรกของการเข้าสู่วิชาชีพวิศวกรซึ่งเป็นความฝันของตนมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อได้ทำอาชีพเป็นคนงานก่อสร้างกับบริษัทเอกชน ทำมานานกว่า 23 ปี ก่อนที่ตนเกิด ส่วนแม่เป็นเกษตรกรชาวนาที่จังหวัดศรีสะเกษ ตอนเด็กเห็นพ่อทำงานก่อสร้าง จึงทำให้ตนสนใจที่อยากทำงานด้านวิศวกรโยธา ซึ่งพ่อกับแม่ต้องทำงานหนักทุกวันเพื่อส่งลูกเรียน ครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ตนมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน แม้จะทำอาชีพก่อสร้างแต่ท่านก็สามารถส่งลูกเรียนจบการศึกษาได้ พี่สาวจบปริญญาโทด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ส่วนตนจบ ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สุรพล-บุตรศรีภูมิ-วิศวะ-อุบล-04.jpg

สำหรับการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนมีนาคม 2560 ครั้งนี้ ตนได้เตรียมความพร้อมก่อนสอบ ทั้งการทบทวน และฝึกทำข้อสอบเก่าของสภาวิศวกร ประกอบกับความรู้ที่เรียนมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกท่าน ที่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ ตลอดจนประสบการณ์ในวิชาชีพได้อย่างถ่องแท้ ขอบคุณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันอันทรงเกียรติที่ทำให้ตนเป็นบัณฑิตได้อย่างภาคภูมิใจ “ติ๊ก” สุรพล บุตรศรีภูมิ บัณฑิตวิศวะฯ ม.อุบลฯ กล่าว

กุลเชษฐ์--เพียรทอง-อุบล-01.jpg

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ กล่าวว่า ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ บัณฑิตสุรพล บุตรศรีภูมิ ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและสถาบันในครั้งนี้ ซึ่งการสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกร ผู้ทำคะแนนได้เต็มทั้ง 2 หมวดวิชามีค่อนข้างน้อย การที่บัณฑิต ม.อุบลฯได้คะแนนสูงสุดเต็ม 100 คะแนน อันดับ 1 ของประเทศ ถือว่าเป็นเกียรติประวัติที่ดีต่อสถาบัน นอกจากนี้ยังมีบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ นางสาวจิรภา เลือกนารี ที่สามารถสอบได้ คะแนนสูง อันดับที่ 2 วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 99 คะแนน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ ม.อุบลฯ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของบัณฑิต และมาตรฐานของหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถนำไปสู่ความเชื่อมั่นในคุณภาพ และวิชาชีพวิศวกรของ ม.อุบลฯ ได้เป็นอย่างดี

 

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511