guideubon

 

เปิดแล้ว!! Sunpasit Drive Thru สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องหาที่จอดรถ

Sunpasit-Drive-Thru-Ubon-01.jpg

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิด “Sunpasit Drive Thru” โดยมี นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และนายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้

Sunpasit-Drive-Thru-Ubon-02.jpg

การเปิด “Sunpasit Drive Thru” ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และรับส่งต่อผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 10 ทั้ง 5 จังหวัด จึงทำให้มีผู้รับบริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการเจาะเลือดและรับยา จนยากต่อการเว้นระยะห่างได้

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล จึงได้มีมติในการตั้งจุดให้บริการชั่วคราวภายใต้ชื่อ “Sunpasit Drive Thru” ณ บริเวณพื้นที่ลานจอดรถของโรงพยาบาล ถนนสุริยาตร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่การจราจรไม่ติดขัด เพื่อให้บริการในกรณีที่ไม่ซับซ้อน ใช้เวลาน้อย สามารถที่จะมารับบริการแล้วกลับได้เร็ว ดังเช่น Drive Thru ที่เราคุ้นเคย ในการซื้ออาหาร Fast Food ว่าเป็นการขับรถผ่านแล้วซื้อ แบบไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องหาที่จอดรถ ทั้งยังลดการสัมผัสทั้งกับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อม จึงลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อลงได้ เหมาะสมกับยุคที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 นี้

ในเบื้องต้นมีการจัดบริการดังนี้
1.เจาะเลือด กรณีที่ไม่ได้ต้องการผลในทันที เช่น ตรวจล่วงหน้าก่อนวันพบแพทย์
2.ตรวจสุขภาพ โดยสามารถนัดหมายเป็นหมู่คณะที่สามารถจัดบริการพิเศษเฉพาะกิจในพื้นที่นั้นได้ เช่น X-ray ปอด ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น หรือหากต้องการตรวจเฉพาะแล็บ สามารถนัดหมายและเลือกรายการตรวจได้เองผ่านทางwebsite
3.รับยา ในกรณีที่ไม่รอรับในโรงพยาบาลหลังจากที่ได้ใบสั่งยาแล้ว แต่ต้องการมารับในภายหลัง เพื่อจะได้ไม่ต้องหาที่จอดรถหรือเข้าไปในโรงพยาบาล
4.ฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นวัคซีนเสริมพิเศษนอกสิทธิ์ที่กระทรวงกำหนดให้พื้นฐาน เช่น อีสุกอีใส ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ มะเร็งปากมดลูกหรือHPV ไวรัสตับเอ ไวรัสตับบีในผู้ใหญ่ เป็นต้น

Sunpasit-Drive-Thru-Ubon-03.jpg

บริการทั้งหมดนี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการของผู้รับบริการบางกลุ่มให้ง่ายขึ้น โดยสามารถใช้สิทธิการรักษาได้เหมือนที่โรงพยาบาล

Sunpasit-Drive-Thru-01.jpg

วิธีแจ้งความประสงค์
1. สแกนนัดด้วยตนเองทาง QR code (Olab)
2. แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อลงนัดในระบบ
- โทร. 045-319200 ต่อ 1228
- โทร. 094-2830707
- Line : ID SPScheckup หรือ Official line
(แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลขบัตร รพ. วัน/เวลาที่ต้เองการนัดเจาะ)
3. หากนัดล่วงหน้านาน ควรยืนยันอีกครั้งก่อนตรวจ 1-7 วัน

วันตรวจ ณ จุดบริการ Drive Thru
เข้าจุด Drive Thru ตามช่วงเวลาที่นัด
จุดที่ 1 ยื่นบัตรนัด ปชช. และบัตรนัดที่มีข้อมูลแล็บหรือใบแล็บ /ชำระค่าบริการ
จุดที่ 2 เจาะเลือด (เลือกได้ทั้งแบบลงรถ/ไม่ลงรถ)
(หากมีเก็บปัสสาวะ ให้วนรถมาที่ห้องน้ำ เก็บส่งไว้ในภาชนะที่เตรียมไว้)
- กลับบ้าน / รอฟังผลตรวจตามวันที่แพทย์นัด

ขั้นตอนการรับยา
1. หลังพบแพทย์ แจ้งเภสัชกร พร้อมยื่นใบสั่งยา ไม่ต้องรอยา
2. กำหนดเวลานัดหมายรับยา/แนะนำเรื่องยา
3. รับยาที่จุด DRIVE THRU

Sunpasit-Drive-Thru-02.jpg