guideubon

 

เศรษฐีนีเมืองอุบล บริจาค 12 ล้าน สร้างอาคารเรียน-หอประชุม

สุนีย์-ตริยางกูรศรี-พุทธเมตตาวิทยา-01.jpg

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมุทิตาอายุวัฒนะมงคล คุณแม่สุนีย์ ตริยางกูรศรี ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จํากัด ณ โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม ประธานสงฆ์ให้ศีล ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานจำนวนมาก

พระครูวิสุทธิญาณคุณ-วัดไชยมงคล-01.jpg

พระครูวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา กล่าวว่า ทางวัดไชยมงคล ได้จัดพิธีมุทิตาอายุวัฒนะมงคล ให้แก่ คุณแม่สุนีย์ ตริยางกูรศรี ในโอกาสอายุครบ 77 ปี เพื่อเป็นการขอบคุณและเชิดชูเกียรติในสิ่งที่ผู้มีพระคุณ ได้เสียสละทุนทรัพย์จํานวนมาก สร้างอาคารเรียน และหอประชุมโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา เพื่อการศึกษาของนักเรียนผู้ด้อยโอกาส

สุนีย์-ตริยางกูรศรี-พุทธเมตตาวิทยา-02.jpg

สำหรับโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดไชยมงคล จัดการศึกษาภาค บังคับให้กับเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษา มีปัญหาด้านครอบครัว มีปัญหาด้านค่าครองชีพ ได้รับ ความอนุเคราะห์จากคุณแม่สุนีย์ ตริยางกูรศรี ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จํากัด ได้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3 ชั้น มูลค่า 10 ล้านบาท และ อาคารหอประชุม มูลค่า 2 ล้านบาท รวมมูลค่าการบริจาคทรัพย์เพื่อการศึกษาของนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้ จํานวน 12 ล้านบาท ถือว่าท่านเป็นผู้มีอุปการคุณต่อเด็กนักเรียนมากกว่า 600 คน ที่ทางโรงเรียนดูแล จะได้มีอาคารเรียน มีหอประชุมที่มีความสมบูรณ์ มีความพร้อมได้ใช้ ประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไป

สุนีย์-ตริยางกูรศรี-พุทธเมตตาวิทยา-03.jpg

เดิม โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา มีอาคารเรียนอยู่ 1 หลัง สร้างด้วยไม้เก่าๆ ผุๆ นํามาประติดประต่อกัน ส่วนมากจะได้รับบริจาคมา เช่น ไม้กระดานก็ได้รับบริจาค ท่านที่มีบ้านเก่าๆ มีความประสงค์จะสร้างบ้านใหม่ ก็จะมาหาหลวงพ่อ (พระครูวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล) ขอให้หลวงพ่อพาคนไปรื้อเอาไม้ เพื่อนํามาสร้างโรงเรียน พื้นกระเบื้องหลากสีก็เกิดจากท่านผู้ใจดีหลายๆ คน นํากระเบื้องที่เหลือใช้ อาจจะคนละ 5-6 แผ่น รวมกันก็เป็นจํานวนหลายร้อยแผ่น หลวงพ่อท่านก็จะนํามาปูพื้นห้องเรียน

สุนีย์-ตริยางกูรศรี-พุทธเมตตาวิทยา-04.jpg

อย่างไรก็ตาม แม้สภาพอาคารเรียนจะไม่สมบุูรณ์ แต่ด้านการศึกษา หลวงพ่อทุ่มเทเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ที่นักเรียนจะได้เรียนกับเจ้าของภาษา นอกจากนั้น โรงเรียนยังให้เรียนวิชาชีพควบคู่กันไปด้วย เช่น การทําไส้กรอก การทําไอศกรีม เป็นต้น แม้กระทั่งเรื่องอาหาร ที่นี่ให้อาหารทั้งเช้าทั้งเที่ยง นักเรียนทุกคนต้องได้ทานข้าวเช้าก่อนจะเข้าเรียน หลวงพ่อไม่เคยเก็บค่ารถรับ-ส่ง ไม่เคยเก็บค่ากิจกรรมใดๆ เลย

สุนีย์-ตริยางกูรศรี-พุทธเมตตาวิทยา-05.jpg

การบริจาคทุนทรัพย์ของคุณแม่สุนีย์ ตริยางกูรศรี เพื่อสร้างอาคารเรียนและหอประชุมใหม่ทั้งหมด จึงเปรียบเหมือนเทวดาใจดี ที่เดินทางลงมาสู่โลกมนุษย์ มาสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข สร้างความหวัง สร้างพลัง ให้กับเด็กน้อยกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างจะเปราะบางต่อปัญหารอบด้าน จนชีวิตแทบจะมองไม่เห็นแสงสว่างที่จะเดินต่อไป

สุนีย์-ตริยางกูรศรี-พุทธเมตตาวิทยา-06.jpg

คุณแม่เปรียบเสมือนหยาดพิรุณที่สาดส่องลงมาจากฟากฟ้า โปรยปรายลงมาหยาดรดสร้างความชุ่มฉ่ำ เหมือนหยาดน้ําทิพย์ ตกลงมาชโลมจิตใจของเด็กน้อยผู้ด้อยโอกาส จนเด็กนักเรียนโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยากว่า 655 คน ต่างเรียกคุณแม่สุนีย์ ตริยางกูรศรี เทวดาผู้เดินทางจากสรวงสวรรค์ มาเติมพลังให้กับเด็กน้อยผู้ด้อยโอกาสว่า.... “คุณแม่สุนีย์ ตริยางกูรศรี แม่พระผู้อารีย์แก่เด็กผู้ยากไร้"

สุนีย์-ตริยางกูรศรี-พุทธเมตตาวิทยา-07.jpg

สุนีย์-ตริยางกูรศรี-พุทธเมตตาวิทยา-08.jpg

สุนีย์-ตริยางกูรศรี-พุทธเมตตาวิทยา-09.jpg

สุนีย์-ตริยางกูรศรี-พุทธเมตตาวิทยา-10.jpg

สุนีย์-ตริยางกูรศรี-พุทธเมตตาวิทยา-11.jpg

สุนีย์-ตริยางกูรศรี-พุทธเมตตาวิทยา-12.jpg