guideubon

 

เปิด SUBARU UBON ศูนย์บริการซูบารุใหญ่ที่สุดในประเทศ

subaru-ubon-02.jpg

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ซูบารุ อุบลราชธานี ซึ่งเป็นศูนย์บริการซูบารุที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ดำเนินการโดยบริษัท เอเอสที มอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง อุบลราชธานี บนพื้นที่ทำการ 1,320 ตารางเมตร ซึ่งเป็นโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการซูบารุแบบครบวงจร 3S คือ Showroom, Service และ Spare Part

subaru-ubon-01.jpg

นายธนภพ อาสนทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสทีมอตอร์ จำกัด กล่าวกับทีมข่าวไกด์อุบลว่า ซูบารุ อุบลราชธานี เป็นโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการซูบารุ อุบลราชธานี ถูกออกแบบให้มีความทันสมัย กว้างขวาง มีช่องให้บริการซ่อมบำรุงถึง 8 ช่อง สามารถรองรับผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

subaru-ubon-03.jpg

ทั้งนี้ ซูบารุ อุบลราชธานี มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพของโชว์รูมให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยจะนำเทคโนโลยี AR/VR หรือเทคโนโลยีเสมือนจริง ที่จะทำให้ลูกค้าสามารถเลือกสีรถ ชุดแต่ง และทดลองขับได้โดยมีจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมคอยดูแล และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

subaru-ubon-05.jpg

สำหรับ SUBARU ไม่ใช่แบรนด์ใหม่สำหรับประเทศไทย เพราะ SUBARU เข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ.2529 ในรูปแบบของรถยนต์นำเข้า จนกระทั่งช่วงตันปี พ.ศ.2560 กลุ่มตันจง อินเตอร์ชันแนล ร่วมลงทุนกับ ซูบารุ คอร์เปอร์เรชั่น ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นงานแห่งที่ 3 ของโลก

subaru-ubon-04.jpg

และลำสุด พ.ศ.2562 The All-New Forester คือ รถรุ่นล่าสุดซึ่งประกอบจากโรงงานแห่งนี่ พร้อมสำหรับจำหน่ายในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค นั่นหมายความว่า SUBARU กำลังมองประทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตรถยนต์รุนไหม่ของ SUBARU และยังป็นฐานการส่ออก ซึ่งหมายถึงในอนาคตที่ SUBARU จะมีรถยนคันไหม่ ประเทศไทยก็พร้อมที่จะเป็นฐานในการผลิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

subaru-ubon-06.jpg

ปัจจุบัน ซูบารุ มีศูนย์บริการทั้งหมด 32 แห่งทั่วประเทศ และยังเดินหน้าตามแผนการขยายฐานตัวแทนจำหน่ายต่อไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และรองรับการเปิดดำนินการโรงานประกอบในไทย ณ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ที่ลงทุนไปกว่า 5,000 ล้านบาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อทดลองขับรถยนต์ซูบารุได้ที่ ศูนย์บริการ SUBARU UBON โทร.045-950783 และ 085-8568528 

ภาพ/ขาวโดย ไกด์อุบล

subaru-ubon-07.jpg

subaru-ubon-08.jpg

subaru-ubon-09.jpg

subaru-ubon-10.jpg

subaru-ubon-11.jpg

subaru-ubon-12.jpg