guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดสัมมนา "คิด-ทำ นอกกรอบ" พัฒนาสู่ Start Up อีสาน

คิด-ทำ-นอกกรอบ-รู้ทันไอทีมีสตางค์-04.jpg

วันที่ 16 มีนาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดสัมมนา “คิด-ทำ นอกกรอบ” โดยมี รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมไพรพะยอม

คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ผู้ผลิตรายการไอทีชื่อดัง วิทยากร กล่าวว่า “วิธีที่อยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว คือการพัฒนาความรู้ของตนเองอยู่เสมอ เพราะความรู้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและตลอดเวลา หลักสูตรการเรียนการสอนควรปรับไปสู่อนาคตมากกว่านี้ เพราะอินเทอร์เน็ตเข้ามาเปลี่ยนโลกทั้งหมด สามารถเชื่อมต่อหากันได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าอยู่ห่างไกลกันแค่ไหน และประหยัดเวลาในการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อประสานการทำงานร่วมกันได้”

คิด-ทำ-นอกกรอบ-รู้ทันไอทีมีสตางค์-05.jpg

นอกจากนี้ คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ยังได้แนะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัย อาทิ โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ แว่นตา และกล้อง ฯลฯ

จากนั้นวิทยากร คุณวิชัย ทองแตง พ่อมดตลาดหุ้น กล่าวว่า “จังหวัดอุบลราชธานี มีสิ่งดีที่น่าสนใจมากมาย มีฝีมือด้านการทอผ้าที่ดีเยี่ยม มีประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่งดงามจะเรียกว่าระดับโลก ก็ว่าได้ และยังมีพื้นที่เกษตรกรรมมากถึง 87% แต่ส่วนใหญ่เน้นการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว ซึ่งบางพื้นที่ไม่เหมาะแก่การปลูกข้าว และไม่สร้างความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่จะผลักดันจังหวัดอุบลราชธานี พืชพลังงาน เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถเชื่อมต่อกับตลาดต่างประเทศ และน่าจะตอบโจทย์ความต้องการในยุคปัจจุบัน ที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าได้

คิด-ทำ-นอกกรอบ-รู้ทันไอทีมีสตางค์-06.jpg

สำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของรัฐบาลมุ่งเน้นมิติด้านการท่องเที่ยวและการขนส่ง ฉะนั้นเราต้องมีแผนงานและโมเดลในการพัฒนาที่ชัดเจนสู่ Start Up อีสาน ในการเป็น Smart City และ Smart University ได้ไม่ยาก”

คิด-ทำ-นอกกรอบ-รู้ทันไอทีมีสตางค์-07.jpg

การสัมมนาครั้งนี้ นายสัญญา จีระออน หัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี คุณสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และผู้บริหารส่วนราชการ นักธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างทัศนคติและแนวคิดที่สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

ข่าวโดย หทัยกาญจน์ พลโกษฐ์