guideubon

 

มติ ครม.แต่งตั้งโยกย้าย 21 บิ๊ก ขรก. ผวจ.อุบล นั่ง ผวจ.ขอนแก่น

ย้ายผู้ว่า-อุบล-2-ขอนแก่น-01.jpg

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โยกย้ายข้าราชการระดับสูงจำนวน 21 ตำแหน่ง ดังนี้

1.นายชยพล ธิติศักดิ์ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

2.นายณัฐพล ศิริชนะ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

3.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

4.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

5.นายธานี ธัญญาโภชน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

6. นายภานุ แย้มศรี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

7.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

8.นายสิทธิชัย ศักดา พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

9.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

10.นายชยาวุธ จันทร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

11.นายวัฒนา พุฒิชาติ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

12.นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

13.นายดลเดช พัฒนรัฐ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

14.นายสมศักดิ์ จังตระกุล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

15.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

16.นายวันชัย คงเกษม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

17.นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

18.นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

19.นายชาญนะ เอี่ยมแสง พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

20.นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และ

21.นายพินิจ บุญเลิศ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 

สมศักดิ์-จังตระกุล-01.jpg

ไกด์อุบล : สำหรับนายสมศักดิ์ จังตระกุล ได้รับคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายจาก ผวจ.ร้อยเอ็ด เดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่จวนผู้ว่าฯ ซึ่งมีทั้งประชาชนชาวร้อยเอ็ดที่เดินทางมาส่ง และชาวอุบลฯ ที่มาคอยให้การต้อนรับ

สมศักดิ์-จังตระกุล-02.jpg

ไกด์อุบล : เพียง 3 วันหลังจากรับตำแหน่ง ก็เริ่มงานใหญ่ด้วยการนำประธานหอการค้าเชิดสิงโต ในงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ สวดมนต์ถวายพ่อหลวง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง

รำถวายพระพร-6หมื่นคน.jpg

ไกด์อุบล : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นับเป็นโอกาสครบรอบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เยี่ยมพสกนิกรชาวอุบลราชธานี ชาวอุบลฯ คิดกันว่าจะเฉลิมฉลองโอกาสนี้อย่างไรดี ท่านผู้ว่าฯ สมศักดิ์ จังตระกุล เสนอรำถวายพระพร โดยตั้งเป้าชาวอุบลจำนวน 6 หมื่นคน ซึ่งมีเวลาดำเนินการนับจากวันที่ดำรงตำแหน่งเพียง 1 เดือน กับอีก 16 วันเท่านั้น ถือเป็นวันรวมใจชาวอุบลฯ ที่มากเป็นประวัติการณ์

สมศักดิ์-จังตระกุล-03.jpg

วันที่ 7 ธันวาคม 2558 ท่านผู้ว่าฯ โชว์ความแข็งแรงของร่างกาย ด้วยการนำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ และประชาชนชาวอุบล ปั่นจักรยานในกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ

lady-destination-at-ubon.jpg

ประกาศให้ปี พ.ศ.2559 เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธา่นีตลอดทั้งปี ภายใต้ Theme " Lady Destination @ Ubon ชวนผู้หญิงเที่ยวเมืองอุบล " เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวสตรี งานนี้คุณนายผู้ว่าฯ โดลงมาเล่นเอง ชวนเพื่อนเซเลป คนดัง นักธุกิจมาเยือนอุบล ฝากเอาไปช่วยประชาสัมพันธ์ต่อยอด

ต้นเทียนยาวที่สุดในโลก.jpg

เป็นครั้งแรกที่งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ปี 2559 ชูจุดขาย ขบวนต้นเทียนยาวที่สุดในโลก อีกทั้งยังออกสื่อประชาสัมพันธ์งานเทียนที่กรุงเทพฯ ทั้งบิลบอร์ดสี่แยกใจกลางเมือง ทั้งสปอตในรถไฟฟ้า แมกกาซีนบนเครื่องบิน และที่สำคัญ เป็นครั้งแรกที่ได้ออกบูธที่อาคารผู้โดยสารดอนเมืองด้วย เป็นงานที่บางท่านอาจคิดว่า มาตามน้ำ แต่ที่ไกด์อุบลติดตามทำข่าวท่านผู้ว่าฯ มา รู้เลยว่า มาจากมันสมองและคอนเน็คชั่นล้วนๆ

ทศชาติชาดก-12-ปก.jpg

เสร็จจากขบวนต้นเทียนยาวที่สุดในโลกแล้ว แทบคิดไม่ออกว่า งานแห่เทียนอุบลฯ ปี 2560 นี้ จะเอาอะไรมาเป็นจุดขาย สุดท้ายได้ความคิด ขบวนต้นเทียนทศชาติชาดก 10 ต้น 10 เรื่องราวพุทธชาดกก่อนจะเสวยชาติเป็นพระพุทธเจ้า ฝีมือนักขายชั้นยอดของท่านผู้ว่าฯ ทำให้นักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนส่วนกลาง ตั้งตาคอยชม ขบวนต้นเทียนทศชาติชาดก อย่างใจจดใจจ่อ แย่งพื้นที่ข่าวงานแห่เทียน แทบไม่ปรากฎข่าวของจังหวัดอื่นๆ เลย

ระดมความเห็น-เจ้าภาพซีเกมส์-01.jpg

สุดท้าย ด้วยความเสียดาย ท่านผู้ว่าฯ สมศักดิ์ จังตระกุล เป็นผู้จุดประเด็นให้คนอุบลมองไปข้างหน้า ระยะยาวๆ คิดงานใหญ่ๆ ถึงขนาดขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ปี 2568 (ค.ศ.2025) ทุกอย่างเริ่มเป็นรูปธรรม มีเอกสารเสนอตัวส่งให้คณะกรรมการโอลิมปิกไทย พร้อมกับแสดงความพร้อม ด้วยการจัดกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เป็นตัวแทนจัดงาน Olympic Day 2017 และจะมีงานกีฬาใหญ่ๆ เข้ามาจัดอย่างต่อเนื่อง

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล