guideubon

 

เปิดบันทึกหน้าสุดท้าย... สิริพร สงบธรรม คุณนายผู้ว่าฯ เมืองอุบล

สิริพร-สงบธรรม-คุณนายผู้ว่า-01.jpg

นางสิริพร สงบธรรม ภรรยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล กล่าวอำลาในงานเลี้ยงส่งของ สโมสรโรตารี ทั้ง 6 สโมสร ที่อยู่ในอุบลราชธานี ภาค 3340 โรตารีสากล ในโอกาสที่ท่านผู้ว่าฯ จะย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นี้.....

ห้วงวันคืนแห่งความจดจำ ระหว่างบรรทัดของเวลา 24 เดือน การทำงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คนที่ 59-ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2560 ทำให้ดิฉันมีห้วงเวลาดีๆ ด้วยเช่นกัน

สิริพร-สงบธรรม-คุณนายผู้ว่า-02.jpg

“อุบลราชธานี” เมืองดอกบัวงาม มีประวัติการก่อตั้งราชธานียาวนาน วัยอ่อนกว่ากรุงเทพมหานคร เพียง 10 ปี ( ปี 2560 กรุงเทพมหานคร มีอายุ 235 ปี ) ประวัติศาสตร์มีไว้ให้ศึกษา จดจำ เป็นความสง่างามของชนในชาติ ที่แสดงความมีรากเหง้า มีบรรพบุรุษสุดประเสริฐ ที่หวงห่วงแผ่นดินไว้ให้ลูกหลาน หากจะรู้จักเมืองนั้น ควรต้องเดินเข้าพิพิธภัณฑ์ของเมืองก่อน คำ คำ นี้ยังเป็นอมตะของการดื่มด่ำเมื่อไปเยี่ยมเยือนในแต่ละจุดของนักท่องเที่ยวเสมอมา

สิริพร-สงบธรรม-คุณนายผู้ว่า-03.jpg

ดิฉันจึงเชื่อมั่นว่า “ เซเลป” ทั้ง 80 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามนโยบาย “ชวนผู้หญิงเที่ยวเมืองอุบล- Lady Destination “ จะจดจำประสบการณ์ของพวกเธอ ที่มีต่อเมืองอุบล แบบไม่รู้ลืม เช่นกัน

สิริพร-สงบธรรม-คุณนายผู้ว่า-06.jpg

ดิฉันศรัทธาว่า การเป็น “โรแทเรียน” หรือสมาชิกขององค์กรโรตารีทั้ง 6 สโมสรในเมืองอุบล ย่อมมีความยึดมั่นในอุดมการณ์บำเพ็ญประโยชน์ ที่จะช่วยเอื้ออาทรต่อพ่อแม่พี่น้องในชุมชนของพวกเขาไปอีกยาวนาน

สิริพร-สงบธรรม-คุณนายผู้ว่า-04.jpg

คนเราเกิดมาพร้อมกับ “หน้าที่” และ “ความรับผิดชอบ ” สัมผัสและสัมพันธ์ของชาวเมืองอุบล จึงมีความหมายกับหน้าประวิตศาสตร์แห่งกาลเวลาของดิฉันและครอบครัวยิ่งนัก เมื่อวาระการทำงานหมดลง ดิฉันขอจดจำเวลาดีๆที่มีกับชาวเมืองอุบล ทุกท่านยังคงทำหน้าที่ของตัวเอง อย่าง แข็งขันในภูมิลำเนานี้ เพื่อความวัฒนาของเมือง ส่งมอบให้ลูกหลานในกาลข้างหน้า

สิริพร-สงบธรรม-คุณนายผู้ว่า-07.jpg

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล กำลังจะไปรับหน้าที่ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คนที่ 53 ณ บ้านเกิด ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป เธอทำงานแบบ “เต็มแมค” เช่นเคยๆ ไม่ย่อหย่อนไปกว่าวันวาน และย่อมต้องการอาการผนึกกำลังแบบ “เต็มแมค” จากพี่น้องชาวเมือง “ดอกคูณ เสียงแคน “ เช่นกัน

สิริพร-สงบธรรม-คุณนายผู้ว่า-05.jpg

ชีวิตต้องเดินทางต่อไป “หน้าสุดท้าย ” มิได้แปลความว่า ถึงกาลสิ้นสุด แต่เป็นเพียงการบอกกล่าวของกาลเวลาว่า “พบกันเพื่อจาก และ จากกันเพื่อเจอ” ………………….

สิริพร สงบธรรม
บันทึก เมื่อ 25 กันยายน 2560