guideubon

 

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ปิดโครงการ Save Ubon 2019

save-ubon-2019-บิณฑ์-01.jpg

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ และทีมงาน ทำพิธีมอบรถพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ รถโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาน เรือท้องแบน ให้องค์กรสาธารณกุศล ในโครงการ Save Ubon 2019 ของพี่บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ และมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ณ บริเวณศาลหลักเมือง ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี 

save-ubon-2019-บิณฑ์-02.jpg

โดยสิ่งที่มอบในวันนี้ จากเงินบริจาคของคนไทยทั้งประเทศ 422 ล้านบาท ที่เหลือจากการแจกเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในเขตน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงทั้งหมดในขั้นต้น เพื่อนำไปใช้ในสาธารณะประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนอุบลราชธานีในด้านสาธารณสุขและการศึกษา ได้แก่

- รถโรงเรียน 6 คัน ในภารกิจ ฮึบไทยแลนด์ โดย ศิลปิน โจอี้บอย มอบเงินบริจาคนำมาจัดซื้อ
- รถพยาบาลสนาม MERT 1 คัน
- รถตู้ ambulance ระดับ สูงสุดที่มีในเมืองไทยขณะนี้เทียบเท่าโรงพยาบาลใหญ่ในตัวอำเภอ 18 คัน
- เรือกู้ภัยให้กับมูลนิธิในจังหวัดอุบลราชธานี 4 ลำพร้อมพ่วง
- รวมตลอดจนถึงเครื่องมือทางการแพทย์ , ส่งมอบโรงเรียนที่ก่อสร้างใหม่ ที่ประสบภัยน้ำท่วมในปี 2019 , อาคารทางการแพทย์ชุมชน , ห้องทันตกรรมในโครงการ SaveUbon 2019

การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาล และองค์กรสาธารณะกุศลในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมปิดภารกิจ โครงการช่วยเหลือน้ำท่วม Save Ubon 2019 อย่างสมบูรณ์แบบ ไกด์อุบลขอขอบคุณแทนพี่น้องชาวอุบลราชธานี สำหรับน้ำใจและความทุ่มเทของคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ และทีมงาน ในครั้งนี้

save-ubon-2019-บิณฑ์-05.jpg

save-ubon-2019-บิณฑ์-03.jpg

save-ubon-2019-บิณฑ์-04.jpg

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ แถลงข่าวเคลียร์บัญชีบริจาคช่วยน้ำท่วม 422 ล้าน