guideubon

 

สฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าฯ ลูกอุบล คนหัวใจอีสาน

สฤษดิ์-วิฑูรย์-ผวจ-อุบล-08.jpg 

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ภายหลังจากที่ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เดินทางมาถึงจวนผู้ว่าฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเป็นทางการ ยังความยินดีแก่พี่น้องชาวอุบล และเพื่อนฝูงถ้วนหน้า เนื่องจากนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เป็นผู้ว่าฯ ลูกอุบล คนหัวใจอีสานอย่างแท้จริง

สฤษดิ์-วิฑูรย์-ผวจ-อุบล-06.jpg

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เป็นคนที่ถูกจับตามองตั้งแต่ครั้งเรียนหนังสือที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ที่จบการศึกษาสายสังคม ด้วยเกรดเฉลี่ยสูงสุดเมื่อปี 2522 และมุ่งเข็มเข้าสอบเรียนมหาวิทยาลัย โดยเลือกที่จะเรียนรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนได้เข้าสู่รั้วสิงห์ดำรัฐศาสตร์จุฬาฯ สมใจในที่สุด และได้ใช้ชีวิตในรั้วจามจุรี เป็นเวลากว่า 8 ปี เรียนตั้งแต่ปริญญาตรี ถึงปริญญาโท ทั้งเรียน ทำกิจกรรม รับจ้างช่วยงานวิจัยงานพัฒนาชนบท และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน งานวิชาการของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยสังคม สถาบันนโยบายสาธารณะ จนเป็นที่รู้จักและได้รู้จักคนสำคัญสำคัญมากมาย

สฤษดิ์-วิฑูรย์-ผวจ-อุบล-07.jpg

ภายหลังจบการศึกษา ได้เข้าทำงานกับบริษัทที่ปรึกษาที่มีบทบาทสำคัญ ในการวางแผนเตรียมพร้อมคืนที่ชายแดนไทย หลังประเทศเพื่อนบ้านเปลี่ยนแปลงการปกครอง กับสภาพัฒน์ งานวิจัยและพัฒนากับนักวิจัยของไทยและต่างประเทศ พร้อมๆ กับเป็นอาจารย์ และพัฒนาหลักสูตรการสอนด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารการพัฒนาองค์กรในมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อนจะหันตัวออกมารับราชการในกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปลัดอำเภอ ปลัดอาวุโส ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น ป้องกันจังหวัด หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม ในอำเภอ ผู้อำนวยการส่วนผู้เชี่ยวชาญของกรมการปกครอง ข้ามห้วยขึ้นไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยปลัดกระทรวง และก้าวขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 และกลับมารับใช้บ้านเกิดในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

สฤษดิ์-วิฑูรย์-ผวจ-อุบล-01.jpg

ชีวิตและเส้นทางเดินของผู้ว่าลูกอุบล คนฐานรากลูกชาวนากับครูประชาบาล ได้มาด้วยการทำงาน ความขยันบากบั่น ไม่ย่อท้อ และเป็นคนสู้ชีวิตอย่างน่าชื่นชม เขามีแนวทางการทำงานที่ทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุด Do the best สวมหัวใจสิงห์ สู้ทุกเรื่อง รับอาสาทุกงาน

เป็นนักประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร สื่อสารองค์กร และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรตัวยง เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานนโยบายและแผนงานต่างๆ ของรัฐบาลหลายเรื่อง โดยเฉพาะการวางระบบการติดตามแนะนำ Coaching and Mentoring การอำนวยการ Directing ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ช่วยให้ผู้อื่นทำงานให้สัมฤทธิ์ผล Empowerment

สฤษดิ์-วิฑูรย์-ผวจ-อุบล-09.jpg

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ มีความศรัทธาและยึดมั่นในหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำงานต้องติดดิน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ยึดประโยชน์สุขของประชาชน และแนวคิดการทำงานกับความเป็นคนอีสาน คนอีสานต้องมีความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิด ต้องมีสำนึกรักบ้านเกิด และร่วมมือกันพัฒนาอีสานให้ก้าวพ้นปัญหาและข้อจำกัด แปลงภาระเป็นพลัง สร้างทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพ สมาคมชาวอุบลคงจะได้เห็นความสำเร็จ และอนาคตของผู้ว่าคนนี้ และเป็นกำลังใจให้ครับ

ข้อมูลจาก สมาคมชาวอุบลราชธานี
เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล