guideubon

 

ภาคภูมิใจ ราชภัฏอุบล ร่วมผลิตหนังสั้นเฉลิมพระเกียรติ ชุด “แสงส่องไทย”

แสงส่องไทย-ศิลปินแห่งชาติ-ราชภัฏอุบล-01.jpg

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายชัชวาล ขันติคเชนชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำนักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมถ่ายทำภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน ชุด “แสงส่องไทย” จาก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

แสงส่องไทย-ศิลปินแห่งชาติ-ราชภัฏอุบล-02.jpg

ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด “แสงส่องไทย” มีทั้งหมด 9 เรื่อง เรื่องละ 12 นาที ซึ่งมีสถาบันการศึกษา 8 แห่ง ร่วมผลิต สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้มีร่วมผลิตภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่องศิลปินแห่งชาติ

แสงส่องไทย-ราชินีศรีแผ่นดิน-01.jpg

โดยภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 9 เรื่องนี้ จะเผยแพร่พร้อมกัน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ทางสื่อออนไลน์ทุกประเภท พร้อมทั้งนำไปเผยแพร่ในงาน "ฉลองราชย์ 70 ปี เคียงคู่ทรงงาน 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 แห่ง ทั่วประเทศ