guideubon

 

ว.แพทย์ศาสตร์ฯ ม.อุบลฯ เปิดหอพระ ศาลารวมใจธรรมชา

ศาลารวมใจ-ธรรมชา-01.jpg

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสเปิดหอพระ ศาลารวมใจธรรมชา ซึ่งประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง และรูปเหมือนองค์หลวงปู่ชา สุภัทโท โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชภาวนาวิกรม (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ศาลารวมใจ-ธรรมชา-02.jpg

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวว่า การสร้าง หอพระ ศาลารวมใจ "ธรรมชา" ก่อสร้างขึ้น เนื่องในโอกาสรำลึกชาตกาล ครบรอบ 102 ปี พุทธศักราช 2563 ของพระโพธิญาณเถร แห่งวัดหนองป่าพง เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่พระมหาเถระ ผู้ทรงคุณประเสริฐยิ่ง เพื่อเป็นสถานที่ในการยึดเหนี่ยวจิตใจของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชน

สังคมไทยในปัจจุบัน หลายคนต่างมีปัญหาในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สภาพทางจิตใจ ความเครียด ความวิตกกังวล หรือโรคซึมเศร้า ดังนั้น การมีศูนย์รวมจิตใจ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการอำนวยประโยชน์พัฒนาจิตใจ สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีด้านธรรมะด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าความเป็นมนุษย์สอดคล้องกับวิถีธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศาลารวมใจ “ธรรมชา” ลักษณะศาลาเป็นศิลปะทางอีสาน ออกแบบโดย อาจารย์ติ๊ก แสนบุญ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะเวลาดำเนินงาน รวม 3 เดือน งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,392,035.84 บาท ภายในศาลามีองค์พระพุทธชินราชจำลองประดิษฐาน และองค์รูปปั้นของหลวงปู่ชา พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) แห่งวัดหนองป่าพงอุบลราชธานี

ศาลารวมใจ-ธรรมชา-03.jpg

นอกจากนี้ ยังมีหนังสือธรรมะของหลวงปู่ชา ให้ศึกษาสามารถนำหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่ชา ซึ่งเป็นธรรมะที่เป็นธรรมชาติ เข้าใจง่าย ให้เราตั้งมั่นอยู่ในสติ มีสมาธิ ทำให้เกิดปัญญา ที่จะทำงาน ทำประโยชน์ให้กับสังคมและส่วนรวม

ศาลารวมใจ-ธรรมชา-05.jpg

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมอนุโมทนาบุญสร้างศาลารวมใจธรรมชา (หอพระ) จนแล้วเสร็จ และขอเชิญชวนทุกท่าน กราบไหว้สักการะขอพร พระพุทธชินราชจำลอง และรูปเหมือนองค์หลวงปู่ชา พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ณ บริเวณด้านหน้าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

ศาลารวมใจ-ธรรมชา-06.jpg

ศาลารวมใจ-ธรรมชา-07.jpg

ศาลารวมใจ-ธรรมชา-08.jpg

ศาลารวมใจ-ธรรมชา-04.jpg