guideubon

 

เปิดแล้ว ห้องบริจาคโลหิต ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ห้องบริจาคโลหิต-รพ-มหาวิทยาลัยอุบล-01.jpg

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จ.อุบลราชธานี สภากาชาดไทย เปิดบริการห้องรับบริจาคโลหิต สำหรับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนหรือชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย อำนวยความสะดวกไม่ต้องเดินทางไกล สามารถเข้ารับบริจาคได้ทันที

ห้องบริจาคโลหิต-รพ-มหาวิทยาลัยอุบล-02.jpg

โลหิตที่ได้ นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี หรือโรงพยาบาลต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ เปิดให้บริการ ณ ห้องชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ส่วนวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดทำการ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวว่า นับเป็นความร่วมมืออันดีของทั้งสองหน่วยงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จ.อุบลราชธานี สภากาชาดไทย ในการแสดงเจตจำนงที่ดีร่วมกัน ในการรับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นในการรักษาต่างๆ อาทิ โรคโลหิตจาง โรคไขกระดูกฝ่อ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน รวมถึงการมีภาวะเลือดออกจากอุบัติเหตุ หรือจากการผ่าตัดและคลอดบุตร เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในการทำความดีช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ถือว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ เป็นอีกหนึ่งภารกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการเจริญรอยตามคำสอน สมเด็จพระบิดา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ห้องบริจาคโลหิต-รพ-มหาวิทยาลัยอุบล-03.jpg

สำหรับห้องรับบริจาคโลหิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ปรับปรุงบริเวณพื้นที่ห้อง ชั้น 3 ตกแต่งสวยงาม สดุดตา ทันสมัย ชุดอุปกรณ์ เครื่องมือใหม่ และเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ พร้อมบริการแบบประทับใจ จากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จ.อุบลราชธานี สะดวกปลอดภัยด้วยชุดเก้าอี้และเตียงนอนผู้บริจาคโลหิตสามารถปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าจำนวน 6 ชุด

เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 045 353909 รับฟรีเสื้อยืดสุดเท่ห์สำหรับผู้บริจาค 100 ท่านแรกเท่านั้น!!

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

ห้องบริจาคโลหิต-รพ-มหาวิทยาลัยอุบล-04.jpg

ห้องบริจาคโลหิต-รพ-มหาวิทยาลัยอุบล-05.jpg

ห้องบริจาคโลหิต-รพ-มหาวิทยาลัยอุบล-06.jpg

ห้องบริจาคโลหิต-รพ-มหาวิทยาลัยอุบล-08.jpg

ห้องบริจาคโลหิต-รพ-มหาวิทยาลัยอุบล-07.jpg