guideubon

 

ผบก.ภ.จว.อุบลฯ นำข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธี "วันตำรวจ" ปี 2562

วันตำรวจ-2562-อุบล-01.jpg

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 พล.ต.ต.รณกร ฤทธิรงค์ ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี ประธานในพิธี พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี และข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนและอุดมคติตำรวจพร้อมกัน และได้กล่าวให้โอวาทกับข้าราชการตำรวจที่มาร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ ภ.จว.อุบลราชธานี เนื่องในงาน "วันตำรวจ" ประจำปี 2562

วันตำรวจ-2562-อุบล-02.jpg

กิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วยพิธีบูชาพระพุทธตรีวิสุทธิธรรมประชานาถ พระพุทธรูปประจำหน่วย พิธีบูชาพระภูมิ ภ.จว.อบ. และพิธีสงฆ์ โดยมีพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

วันตำรวจ-2562-อุบล-03.jpg

จากนั้นเป็นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน / พิธีมอบใบประกาศฯ พิธีมอบเงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

วันตำรวจ-2562-อุบล-04.jpg

ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี กล่าวให้โอวาท ร่วมร้องเพลงมาร์ชพิทักษ์สันติราษฎร์ และถ่ายภาพหมู่เป็นอันเสร็จพิธี

วันตำรวจ-2562-อุบล-05.jpg

สำหรับ "วันตำรวจ" นั้น จัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง "กองตำรวจ" ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2405 มีชื่อเรียกว่า กองโปลิศ ต่อมามีการปรับปรุงโครงสร้างเรื่อยมา

กระทั่งวันที่ 13 ตุลาคม 2458 มีการประกาศรวมกรมพลตระเวนกับตำรวจภูธรเป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า กรมตำรวจ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงถือเอาวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันตำรวจ และได้มีการประกอบพิธี วันตำรวจ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2492

กระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2560 พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงวันตำรวจไทย ให้เป็นวันที่ 17 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (17 ตุลาคม พ.ศ. 2541) เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพเทิดทูนพระองค์

วันตำรวจ-2562-อุบล-06.jpg

วันตำรวจ-2562-อุบล-07.jpg

วันตำรวจ-2562-อุบล-08.jpg

วันตำรวจ-2562-อุบล-09.jpg

วันตำรวจ-2562-อุบล-10.jpg

วันตำรวจ-2562-อุบล-11.jpg

วันตำรวจ-2562-อุบล-12.jpg

วันตำรวจ-2562-อุบล-13.jpg

วันตำรวจ-2562-อุบล-14.jpg

วันตำรวจ-2562-อุบล-15.jpg

วันตำรวจ-2562-อุบล-16.jpg

วันตำรวจ-2562-อุบล-17.jpg