guideubon

 

งานแสดงสินค้านวัตกรรม และผลงาน Startup อุบลราชธานี 2018

นวัตกรรม-start-up-อุบล-01.jpg

วันที่ 30 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “งานแสดงสินค้านวัตกรรมและผลงาน Startup อุบลราชธานี 2018” ภายใต้ชื่องาน Research and Innovations Expo 2018 หรืองาน RISE 2018 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ ลานอะควาเรี่ยม ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจและสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้

นวัตกรรม-start-up-อุบล-02.jpg

สำหรับงาน งาน RISE 2018 จัดโดยโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Spark) ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่โดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความช่องทาง และความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และภาคเอกชนในพื้นที่ โดยให้เกิดการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยในเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของทางมหาวิทยาลัย และการเปิดตัวสินค้านวัตกรรม Startup ในพื้นที่ 

นวัตกรรม-start-up-อุบล-03.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจและสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัด “งานแสดงสินค้านวัตกรรมและผลงาน Startup อุบลราชธานี 2081” เพื่อสนองนโยบายรัฐ Thailand 4.0 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 และเป็นงานแสดงผลงานนวัตกรรมประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคก็ว่าได้

นวัตกรรม-start-up-อุบล-04.jpg

ซึ่งปีนี้ จะเน้นการนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future) ประกอบด้วย การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่พร้อมให้เอกชนนำไปต่อยอดทางธุรกิจ ประกอบด้วย ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านอาหารและเภสัชกรรม ด้านเกษตรกรรม และด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จำนวนกว่า 20 ผลงาน แต่ละผลงานล้วนมีศักยภาพในการนำไปต่อยอดสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทางธุรกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวเม่าในรูปแบบต่างๆ สารสกัดจิ้งหรีดเป็นโปรตีน เครื่องสำอางจากข้าว และเห็ดอัดเม็ดเพื่อบรรเทาอาการอักเสบสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

นวัตกรรม-start-up-อุบล-05.jpg

นอกจากนี้ ยังมีบูธผู้ประกอบการ Startup ชั้นนำในภูมิภาค ซึ่งเป็นพื้นที่แสดงสินค้าของผู้ประกอบการใหม่กลุ่ม Startup ในพื้นที่ ซึ่งจะได้พบกับ Startup ที่สามารถนำเทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาให้เป็นสินค้าไฮเทค มีการจำหน่ายสินค้า และกิจกรรมเปิดตัวสินค้านวัตกรรมใหม่หลายรายการ การแสดงของศิลปิน เก้า จิรายุ ละอองมณี และการแสดงบนเวทีอีกมากมาย ตลอดจนการบรรยายพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แรงกระแทกของเทคโนโลยี และทางรอดของผู้ประกอบการ”

ทิพย์วรรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

นวัตกรรม-start-up-อุบล-06.jpg

นวัตกรรม-start-up-อุบล-07.jpg

นวัตกรรม-start-up-อุบล-08.jpg

นวัตกรรม-start-up-อุบล-09.jpg

นวัตกรรม-start-up-อุบล-10.jpg

นวัตกรรม-start-up-อุบล-11.jpg

นวัตกรรม-start-up-อุบล-12.jpg

นวัตกรรม-start-up-อุบล-13.jpg

นวัตกรรม-start-up-อุบล-14.jpg