guideubon

 

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ วันที่ 28 ก.ค. และ 13 ต.ค. เป็นวันหยุดราชการ

ราชกิจจานุเบกษา-วันหยุดราชการประจำปี.jpg

วันที่ 24 เมษายน 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2560 ความว่า

ราชกิจจานุเบกษา-วันหยุดราชการ-2560.jpg

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เห็นชอบ

1. ให้วันที่ 28 กรกฎาคม และวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจําปี เนื่องจากเป็นวันสําคัญของชาติไทย ดังนี้

1.1 วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

1.2 วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2. ให้ยกเลิกวันหยุดราชการ วันที่ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ตามความในข้อ 5 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2500 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2500

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511