guideubon

 

หยาดเหงื่อชาวนา ส่งลูกเรียน ม.อุบลฯ คว้า ป.ตรี เกียรตินิยม ทั้ง 7 คน

หยาดเหงื่อชาวนา-เกียรตินินยม-01.jpg

ครอบครัว “ชินนะแสง” ชาว จ.ยโสธร พ่อแม่ทำนาส่งลูกเรียนที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งหมด 7 คน ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต จบ ป.ตรี มีผลการเรียนที่ดี ได้บัณฑิตเกียรตินิยมทุกคน ล่าสุด นางสาวระพีพร ชินนะแสง  ลูกสาวคนที่ 7 สำเร็จการศึกษา สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์ เกียรตินิยม อันดับ 1 สวมชุดครุยของพี่สาว ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ท่ามกลางความยินดีของครอบครัว คณะญาติ คณาจารย์ และรุ่นน้องนักศึกษา บรรยากาศที่แสนอบอุ่นยิ่ง

หยาดเหงื่อชาวนา-เกียรตินินยม-02.jpg

นางสาวระพีพร ชินนะแสง อายุ 23 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร บุตรสาวคนที่ 7 จากพี่น้องทั้งหมด 8 คน เป็นบุตรของ พ่อแหง ชินนะแสง อายุ 66 ปี และ แม่สมควร ชินนะแสง อายุ 58 ปี  อาชีพทำนา พร้อมส่งลูก 7 คน เรียนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จนสำเร็จการศึกษา ได้บัณฑิตเกียรตินิยมทุกคน ส่วนลูกคนที่ 8 กำลังเรียนระดับ ปวช. ซึ่งภายหลังจากสำเร็จการศึกษา 7 บัณฑิตลูกชาวนา ได้ทำงานในสาขาวิชาชีพที่เรียนมา ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน นับเป็นอภิชาตบุตรแก่วงศ์ตระกูล ลูกทุกคนกลับมาดูแลทดแทนคุณพ่อ-แม่ ในบั้นปลายของชีวิตอย่างมีสุข จึงทำให้ พ่อแหง ชินนะแสง ได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างระดับอำเภอ และ แม่สมควร ชินนะแสง ได้รับรางวัลแม่ตัวอย่างระดับตำบล อีกด้วย

หยาดเหงื่อชาวนา-เกียรตินินยม-03.jpg

นางสาวระพีพร ชินนะแสง  หรือ น้อย บัณฑิตป้ายแดง กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจ และภาคภูมิใจ ที่สำเร็จการศึกษาและได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งนี้ เป็นบัณฑิต ก่อนหน้านี้พี่สาวทั้ง 6 คน เรียนจบที่นี่ ซึ่งตนก็ได้มาร่วมยินดีทุกครั้ง และครั้งนี้ ตนสำเร็จการศึกษา พี่ๆ ก็มาร่วมยินดีทุกคนเช่นกัน

หยาดเหงื่อชาวนา-เกียรตินินยม-04.jpg

ตนตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกเรียนที่นี่ ที่ คณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร ซึ่งตนมีแบบอย่างความสำเร็จจากพี่สาวทุกคน เชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอน ระบบการศึกษาที่ดี อาจารย์ถ่ายทอดความรู้ให้กับศิษย์อย่างเทียมเท่า ไม่สอนแค่ให้เราเป็นคนเก่ง แต่ยังสอนให้เราเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีคุณธรรม ปัจจุบัน ตนเดินตามฝันได้สำเร็จ ได้เข้าทำงานที่สถาบันการเงิน (ธนาคารธนชาติ)

หยาดเหงื่อชาวนา-เกียรตินินยม-05.jpg

ความสำเร็จครั้งนี้มีพ่อกับแม่ที่เป็นกำลังใจสูงสุด ความลำบากของพ่อแม่ในการทำนา  เป็นแรงผลักดันให้ลูกๆ ทุกคนต้องตั้งใจเรียน ให้ประสบความสำเร็จให้จงได้ ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความสำเร็จครั้งนี้ ทั้งครอบครัวที่คอยผลักดันสนับสนุน คณาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ เพื่อนๆที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจ ขอบคุณความพยายาม ตั้งใจ อดทนของตนเองจนทำให้มีวันนี้ ซึ่งตนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการทำงาน และจะเป็นบัณฑิตที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป บัณฑิตระพีพร ชินนะแสง  กล่าว

หยาดเหงื่อชาวนา-เกียรตินินยม-06.jpg

ด้าน คุณพ่อแหง ชินนะแสง กล่าวว่า วันนนี้เป็นอีกครั้งของความภูมิใจในความสำเร็จของลูกสาว ซึ่งนับว่าเป็นครั้งที่ 7 แล้วที่ตนได้กลับมาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดเวลาที่เลี้ยงดูลูกทั้ง 8 คน ตนพยายามสอนลูกทุกคนเรียนรู้ในวิถีชีวิตความลำบากของอาชีพการทำนา การใช้ชีวิตเป็นอยู่แบบพอเพียง ใช้จ่ายอย่างประหยัด เท่าที่จำเป็น ในช่วงวัยเรียนเป็นอีกช่วงที่ลำบากมาก ทั้งค่าใช้จ่ายในการเรียนเพิ่มขึ้นต้องหยิบยืม หรือกู้เงินส่งลูกๆ เรียน ไม่เคยให้คำแนะนำลูกว่าควรเรียนด้านใด ไม่เคยกำกับใส่ใจลูกเรื่องการอ่านหนังสือ ไม่เคยให้ลูกเรียนพิเศษใดๆ และไม่เคยรู้ว่าเกียรตินิยมคืออะไร รู้เพียงอย่างเดียวว่าอยากให้ลูกๆ ทุกคนได้เรียนหนังสือสูงๆ เติมเต็มในส่วนที่หายไปที่ตนในชีวิตที่ผ่านมา ซึ่งพ่อกับแม่มีความรู้เพียงแค่ชั้น ป.4 ภูมิใจที่ลูกทุกคนหาเลี้ยงชีพตนได้ และเป็นคนดีของสังคม หยาดเหงื่อของพ่อกับแม่ทุกหยดคือพลังสู่ความสำเร็จของลูกในวันนี้ ขอบคุณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ลูกๆทุกคนมาโดยตลอด คุณพ่อแหง ชินนะแสง กล่าว

หยาดเหงื่อชาวนา-เกียรตินินยม-07.jpg

ในส่วนของ 7 พี่น้องครอบครัว“ชินนะแสง” ที่สำเร็จการศึกษา บัณฑิตเกียรตินิยมลูกชาวนา เรียนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่   

- นางสาวปริยากร ชินนะแสง อายุ 36 ปี จบป.ตรี เกียรตินิยม อันดับ 1 สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  

- นางสาวแสงระวี ชินนะแสง อายุ 35 ปี จบป.ตรี เกียรตินิยม อันดับ 1 สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์ รุ่นที่ 1  

- นางสาวสีสุดา ชินนะแสง อายุ 33 ปี เกียรตินิยม อันดับ 2 สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์   

- นางสาวสบาไพ ชินนะแสง อายุ 32 ปี เกียรตินิยม อันดับ 2 สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์   

- นางสาวสุพรรษา ชินนะแสง อายุ 29 ปี เกียรตินิยม อันดับ1 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

- นางสาวถาวรีย์ ชินนะแสง อายุ 25 ปี  เกียรตินิยม อันดับ1 สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์ 

- นางสาวระพีพร ชินนะแสง อายุ 23 ปี เกียรตินิยม อันดับ 1 สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์

- และ นายกรวิธญ์ ชินนะแสง อายุ 17 ปี กำลังศึกษา ระดับ ปวช.วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

หยาดเหงื่อชาวนา-เกียรตินินยม-08.jpg

นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีพี่น้องบัณฑิตครอบครัวเดียวกันมากถึง 7 คน เข้าศึกษาและจบจากสถาบันแห่งนี้ เรียกได้ว่าเป็น “ครอบครัว ม.อุบลฯ” และที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือมีพี่น้องมากถึง 4 คน ที่เรียนในสาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นในหลักสูตรและสถาบัน มาตรฐานการศึกษา

งานในสายการเงินการธนาคารจะยังเป็นที่ต้องการ เพราะงานธนาคารจะต้องมีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ สาขาการเงินยังทำงานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะทำงานในส่วนของราชการ บริษัทเอกชน หรือแม้กระทั่งในโลกติจิตอล เช่น การวิเคราะห์การเงินในธุรกิจ startup หรือการระดมทุนในเครือจ่ายดิจิตอล โดยทางสาขาการเงิน ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เข่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดตราสารหนี้ เป็นต้น ในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการออกไปสู่โลกของการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ทางหลักสูตรได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการให้ทุนสอบใบอนุญาตทางการเงินที่จำเป็น และประสานงานให้นักศึกษาได้เข้าฝึกงานในหน่วยงานเอกชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานทำอีกด้วย


เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว