guideubon

 

R2M Thailand 2019 การประกวดแผนธุรกิจระดับชาติ

R2M-Thailand-2019-01.jpg

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน การประกวดแผนธุรกิจระดับชาติ ภายใต้ชื่อโครงการแข่งขัน “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ระดับประเทศ ประจำปี 2562” Research to Market: R2M Thailand 2019 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ให้การสนับสนุน

ชวลิต-ถิ่นวงศ์พิทักษ์-01.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันครั้งนี้ว่า เพื่อผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมาสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทดลองออกแบบแนวคิดทางธุรกิจโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน ซึ่งดำเนินการโดยการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมในสถาบันการศึกษามาเป็นโจทย์ให้นักศึกษาจัดทำแผนธุรกิจและนำเสนอในเวทีการแข่งขัน โดยมีการแข่งขันเพื่อคัดกรองตั้งแต่ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับภาค จนถึงการแข่งขันในระดับประเทศในวันนี้

R2M-Thailand-2019-02.jpg

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market) เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นช่องทางการเฟ้นหาผลงานนวัตกรรมเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัย และเชื่อมต่อสู่การใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์อย่างตรงเป้าหมายที่สุด และเป็นเวทีที่สามารถส่งผลงานวิจัยไปสู่ความประสบผลสำเร็จทางธุรกิจมาแล้วหลายรายการ

R2M-Thailand-2019-03.jpg

สำหรับการจัดการประกวดในปี 2562 นี้ เป็นการแข่งขันปีที่ 6 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ และเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจากทั่วประเทศส่งทีมเข้าแข่งขัน ในปีนี้มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 20 ทีม จาก 14 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มีผลงานนวัตกรรมเด่น ๆ ส่งเข้าแข่งขันมากมาย ทั้งในกลุ่มของนวัตกรรมทางการแพทย์และเครื่องสำอาง นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต และนวัตกรรมทางการเกษตร เป็นต้น แต่ละทีมจะต้องนำเสนอจุดเด่นของนวัตกรรมและแผนธุรกิจของนวัตกรรมนั้นๆ ในเวลาจำกัด โดยแสดงความเป็นไปได้ของธุรกิจให้มากที่สุด ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลสูงสุดถึง 50,000 บาท รวมเงินรางวัลทุกรางวัลมูลค่าสูงถึงกว่า 100,000 บาท สำหรับผลการแข่งขัน มีดังนี้

R2M-Thailand-2019-05.jpg

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Pentagon มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลงาน วัสดุซับแรงจากยางพารา โดยได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Feel Good มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลงาน Bio Food Container โดยได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Green Mat G. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลงาน ผลิตภัณฑ์ Quick heal biofilm สารสกัดไหมไทยเพื่อการรักษาแผลดูแลผิว โดยได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ ทีม SMOG มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลงาน เครื่องกำจัดตะกรันในท่อส่งน้ำบาดาล โดยได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Spark Dew มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผลงาน การศึกษาวัสดุห่อเครือกล้วยหอมเขียวในระหว่างการพัฒนาผลเพื่อลดความสูญเสียจากอาการสะท้านหนาว และเพิ่มคุณภาพผลเพื่อการส่งออก โดยได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

ปิดท้ายงาน ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทำพิธีมอบธง Research to Market: R2M Thailand ให้กับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ ที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในปี 2563 อย่างเป็นทางการ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมชมการประกวดจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ รวมถึงสถาบันการศึกษาจากประเทศ สปป.ลาว อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เอกชน และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังเพื่อจะได้เห็นแนวทางการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดทางธุรกิจต่อไปได้ด้วย


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว