guideubon

 

ชื่นชมอาชีวะอุบลฯ จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการโรงแรม

Excellent-center-อาชีวะอุบล-01.jpg

วันที่ 4 เมษายน 2565 เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยมีนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้การต้อนรับ

Excellent-center-อาชีวะอุบล-02.jpg

ในโอกาสนี้ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของ ครู นักเรียน นักศึกษา ภายในโรงแรมอาชีวะ (R CHEE WA HOTEL) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ของสถานศึกษา ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม ด้วยงบประมาณในการก่อสร้าง 16 ล้าน 8 แสนบาท

R-cheewa-hotel-01.jpg

สำหรับโรงแรมอาชีวะ (R CHEE WA HOTEL) มีพื้นที่ใช้สอย 3 ชั้น ประกอบด้วยห้องพัก 24 ห้อง ได้แก่ ห้องจัดเลี้ยง ห้องอาหารและห้องบาร์เทนเดอร์ โดยภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมจัดตกแต่งอย่างสวยงามและลงตัว ประกอบด้วย ห้องพักแบบเตียงคู่ (Twin Bedded Room) มีจำนวน 18 ห้อง ห้องพักแบบเตียงเดี่ยว (Double Bedded Room) มีจำนวน 4 ห้อง และ ห้องสูท (Suite) มีจำนวน 2 ห้อง บริการห้องพักสุดพิเศษช่วง PROMOTION จากราคาเต็ม 800 บาท ลดราคาอยู่ที่ ราคา 490 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า) และราคา 650 บาท (รวมอาหารเช้า)

พื้นที่ชั้นล่าง มีจุดจำหน่ายของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าพื้นเมือง พร้อมจัดมุมสวยๆ เอาใจคนชอบเช็คอินและนักดื่มกาแฟ ด้วยการจำหน่ายกาแฟและเครื่องดื่มสารพัดเมนู ในราคาย่อมเยา ด้วยร้านที่มีชื่อว่า R coffee จึงนับเป็นแหล่งฝึกความเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างครบวงจร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้คัดเลือกวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นกลุ่มคลัสเตอร์สถานศึกษาเป็นเลิศเฉพาะทางในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม (Excellent center) ในปี 2560 มาจนถึงปัจจุบัน

สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับสมรรถนะผู้เรียน ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent center) ได้แก่ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพ การดูแลห้องพักเพื่อความเป็นเลิศ การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเฉพาะทางสาขาวิชาโรงแรม งานบาร์เทนเดอร์ ทักษะการชงกาแฟ บาเสสต้า การบริการอาหารและเครื่องดื่มสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งทักษะมาสสาจแอนด์สปาสำหรับธุรกิจโรงแรม ทั้งนี้ได้สร้างเครือข่ายภาคีนำนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการที่ได้คุณภาพมาตรฐานชั้นนำระดับประเทศ เป็นต้น

R-cheewa-hotel-02.jpg

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า “การเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหาร การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในครั้งนี้ตนรู้สึกขอบคุณกับการต้อนรับที่อบอุ่น ขอให้กำลังใจและชื่นชมด้วยหัวใจ ในการทำงานของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญต่อการจัดการศึกษา ต่างร่วมกันทุ่มเท ตั้งใจ และเอาใจใส่ ในการพัฒนาการศึกษาไทย และพัฒนาประเทศไทย โดยการสร้างและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย” รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลฎาภา-แสวงทรัพย์-01.jpg

ด้านนางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า “การอาชีวศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ” วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและการมีงานทำ

โดยวางเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ให้รู้จริง ทำได้ เข้าใจชีวิต เพื่อนักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทำงานได้รับการยกย่องจากสถานประกอบการ และเป็นกำลังหลักที่สำคัญของครอบครัว ก้าวสู่การพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป

ขอเชิญท่านที่สนใจ อุดหนุนกาแฟและเครื่องดื่ม พร้อมสั่งจองห้องพักสะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ได้ที่โรงแรม R cheewa hotel @อาชีวะอุบลฯ โทรสำรองห้องพัก หมายเลขโทรศัพท์ 045-250-111 และ 094-287-1555 หรือที่ เพจ facebook โรงแรม Rcheewa Hotel อาชีวะอุบล เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย

R-cheewa-hotel-03.jpg

R-cheewa-hotel-04.jpg

R-cheewa-hotel-05.jpg

R-cheewa-hotel-06.jpg

R-cheewa-hotel-07.jpg

R-cheewa-hotel-08.jpg