guideubon

 

นิติศาสตร์ ม.อุบล ชนะเลิศการแข่งขันศาลจำลอง คว้าถ้วยประทานฯ

นิติ-อุบล-แข่งขันศาลจำลอง-01.jpg

นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ สร้างประวัติศาสตร์ คว้า 2 รางวัล การแข่งขันศาลจำลอง ในเวทีระดับชาติ การแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในศาลอุธรณ์ PSU Moot Court Academy 2017 เป็นการแข่งขันครั้งแรก และประสบความสำเร็จ คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จาก สถาบันกฎหมายทั่วประเทศ ที่ร่วมแข่งขันครั้งนี้  

นิติ-อุบล-แข่งขันศาลจำลอง-02.jpg

การแข่งขันศาลจำลอง หรือ การแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมาย โดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ PSU Moot Court Academy 2017 เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรของสถาบันกฎหมายซึ่งเป็นการจำลองการพิจารณาพิพากษาคดีในศาล ในการดำเนินกิจกรรมศาลจำลอง ผู้เข้าร่วมจะได้รับคดีไว้ล่วงหน้าก่อนการพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อฝึกทักษะการใช้เหตุผลทางกฎหมาย และการทักษะการว่าความ ผู้แข่งขันจับประเด็นในโจทย์ แถลงด้วยวาจา ซึ่งต้องใช้ทักษะการพูด ในทางวิชาชีพ รวมทั้งมารยาทในศาลด้วย

นิติ-อุบล-แข่งขันศาลจำลอง-03.jpg

รูปแบบการแข่งขันแบ่งเป็น 4 รอบ รอบ 16 ทีม รอบ 8 ทีม รอบ 4 ทีม และรอบชิงชนะเลิศ โดยมี ผู้พิพากษา อัยการ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นกรรมการตัดสิน และยังเป็นครั้งแรกของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่จัดการแข่งขันในรูปแบบใหม่ เน้นการสร้างทักษะทางกฎหมายผ่านกระบวนการปฏิบัติงานจริง ไม่ต้องการให้มีบรรยากาศในของการแข่งขันมากจนเกินไป จัดในรูปแบบของค่าย Academy เพื่อให้นักศึกษาต่างสถาบันได้มาร่วมกันทำกิจกรรม และทำความรู้จักกัน ก่อนที่จะไปประกอบวิชาชีพในอนาคต อีกทั้ง ในโอกาสฉลอง ครบรอบ 15 ปี ในก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ ม.อ.อีกด้วย

กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 22-28 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมี สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่เปิดสอนด้านนิติศาสตร์ เข้าร่วม นอกจากนี้ ยังมีการอบรมให้กับผู้เข้าร่วมในการเตรียมคดีและหลักการต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในทางวิชาชีพ อีกด้วย

ในส่วนของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 2 ทีมละ 2 คน และสามารถคว้าทั้ง 2 ทีม คือ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทาน และรองชนะเลิศ อันดับ 2 โดยมี อาจารย์กิตติยา พรหมจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

นิติ-อุบล-แข่งขันศาลจำลอง-05.jpg

สำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อในครั้งนี้ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้แก่ ทีมที่ 1 นางสาวภัสราภรณ์ พรมโคตร และ นางสาวสุดารัตน์ พาโพธิ์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมที่ 2 นายพงษ์วิทย์ บุญรักชาติ และ นางสาวปารติยา โคตรสุโน นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ

อาจารย์กิตติยา พรหมจันทร์ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม กล่าวว่า ภายหลังจากทราบว่าต้องเข้าร่วมแข่งขัน ทางคณะแต่งตั้งคณะทำงาน และมีการประชาสัมพันธ์โดยจัดแข่งขันภายในก่อน โดยใช้โจทย์ที่ทางเจ้าภาพส่งมาให้คัดในรอบแรกแข่งขัน โดยมีคณาจารย์ในคณะเป็นที่ปรึกษานำโดย อาจารย์สมบัติ วอทอง อาจารย์ชัช วงศ์สิงห์ อาจารย์รักขิต รัตจุมพฏ และอีกหลายท่าน นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของคณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ที่เข้าแข่งขันในเวทีนี้ และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

นิติ-อุบล-แข่งขันศาลจำลอง-04.jpg

ด้วยเป็นครั้งแรกของ ทีม ม.อุบลฯ จึงต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุด ระหว่างแข่งขันจะมีการอบรมและได้รับโจทย์แข่งขันรอบต่อรอบ เวลาเตรียมคดีค่อนข้างน้อยมาก แต่นักศึกษาทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เตรียมพร้อมตลอดเวลาจนทำให้ประสบความสำเร็จ อย่างภาคภูมิใจ ตนรู้สึกยินดีและชื่นชมกับศักยภาพของนักศึกษาทุกคน จากทุกสถาบันที่มีความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน ขอบคุณคณะเจ้าภาพ มอ.ที่จัดงานได้เป็นอย่างดี ตลอดทั้งการต้อนรับอย่างอบอุ่นและประทับใจ

ด้าน นางสาวภัสราภรณ์ พรมโคตร นศ.นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ที่คว้ารางวัลในครั้งนี้ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย ความสำเร็จในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป ที่ส่งเสริมสนับสนุน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในเวทีแข่งขันทุกระดับ ขอบคุณอาจารย์ผู้ควบคุมทีม คณาจารย์ บุคลากร ทุกท่านที่ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ ขอบคุณกำลังใจจากเพื่อน และน้องๆ นศ.ม.อุบลฯทุกคน จนทำให้ ชื่อ ม.อุบลฯ เป็นที่รู้จัก และขอบคุณคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นิติ-อุบล-แข่งขันศาลจำลอง-06.jpg

นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สามารถสร้างชื่อได้อย่างภาคภูมิใจ ในเวทีระดับประเทศ โดยนักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่เรียนมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สิ่งที่ได้มากกว่ารางวัล คือมิตรภาพที่ดีของเพื่อนต่างสถาบัน การประกอบวิชาชีพในอนาคตของนักศึกษา ที่มีความวิริยะอดทน ความมุ่งมั่นและพยายาม นำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่ดีของสังคม ตามปรัชญาคณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯที่ว่า "คุณภาพ คุณธรรม นำสังคม"

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว