guideubon

 

อุบลฯ เตรียมสร้างอนุสาวรีย์ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

อนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-01.jpg

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 22 และประธานกรรมการมูลนิธิอุบลราชธานี อนุสาวรีย์คนดี ศรีวนาลัย จัดการประชุมเตรียมการจัดสร้างอนุสาวรีย์ พลตรี กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีพลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิต อดีตรองนายกรัฐมนตรี พลเอก พิเชษฐ์ วิสัยจร อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก คุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา นายนิมิตร สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลฯ พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ผู้ร่วมประชุม

อนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-02.jpg

พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต กล่าวว่า มูลนิธิอุบลราชราชนี อนุสาวรีย์คนดี ศรีวนาลัย เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซม และบำรุงรักษาอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ รวมถึงเพื่อการสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมส่วนรวม โดยไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง มีจุดเริ่มต้นจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ ที่เป็นชาวอุบลราชธานี กว่า 40 ท่าน ที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ ที่จะเชิดชูคุณงามความดี กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ บุคคลที่มีคุณูปการกับจังหวัดอุบลราชธานี ให้ประจักษ์แก่คนทั่วไป รวมตัวกันปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นประธานมูลนิธิฯ และใช้กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เป็นที่ตั้งสำนักงาน

อนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-03.jpg

สำหรับการจัดสร้างอนุสาวรีย์ พลตรี กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ นั้น ทางมูลนิธิฯ ได้ทำหนังสือขอใช้พื้นที่ก่อสร้างอนุสาวรีย์ฯ ในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน อบ.13 (บางส่วน) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กรมธนารักษ์อนุญาตให้เทศบาลนครอุบลราชธานีใช้ประโยชน์เพื่อเป็นที่ตั้งศาลหลักเมือง และทางเทศบาลนครก็ได้ให้ความเห็นชอบให้มูลนิธิฯ ใช้พื้นที่ดังกล่าวแล้ว

อนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-04.jpg

การดำเนินการในห้วงต่อไป มูลนิธิฯ จะจัดทำร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน 4 หน่วยงาน ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี, ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี, เทศบาลนครอุบลราชธานี และมูลนิธิอุบลราชราชนี อนุสาวรีย์คนดี ศรีวนาลัย ประกอบการขออนุมัติจัดสร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได่้รำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ ที่มีต่อจังหวัดอุบลราชธานี และจะได้เป็นแลนด์มาร์ค หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของจังหวัดอุบลราชธานีสืบต่อไป

อนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-05.jpg

นายพลตรี มหาอำมาตย์เอก มหาเสวกเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช เป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่ 37 และเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 21 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระองค์ที่ 3 ใน เจ้าจอมมารดาพึ่ง ประสูติเมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2400 ทรงเป็นต้นราชสกุลชุมพล 

กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-02.jpg

ผลงานตีเด่นที่น่ายกย่องเขิดชูเกียรติ ชณะทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ สำเร็จราชกาวมณฑลอีสาน ประทับที่เมืองอุบลราชธานีเป็นเวลา 17 ปี ได้ทรงปรับปรุงพัฒนาเมืองอุบลราชธานีแทบทุกด้าน ความเจริญหลายๆ ดัานที่ปรากฏในปัจจุบัน ลัวนแล้วแต่เป็นการริเริ่มมาจากพระองค์ท่านแทบทั้งนั้น ที่สำคัญ หม่อม พระโอรส พระธิคา ที่ทรงมีพระท้ยอันเป็นกุศล มองเห็นความเจริญของบ้านเมืองในอนาคต จึงได้บริจาคที่ดิน ทรัพย์สินเงินทองให้แก่ทางราชการ อันจะเป็นประโยชน์ส่วนรวม โดยเฉพาะแก่ชาวอุบลราชธานี เช่น บริจาคที่ดินบริเวณทุ่งศรีเมือง และบริเวณโดยรอบให้เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) เทศบาลนครอุบลราชธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ศาลแขวงจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี เป็นต้น ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อทางราชการและสาธารณชนเป็นอย่างยิ่ง สมควรที่พวกเราชาวอุบลราชธานีจากรุ่นสู่รุ่น ต้องสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ยกย่องเชิดชูเป็นบุคคลสำคัญของเมืองอุบลราชธานีตลอดไป

กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-แสงสีเสียง-03.jpg

พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2464 เหลือไว้แต่อนุสรณ์แห่งความทรงจำ ได้แก่ สถานที่อันเป็นพระนามของพระองค์ คือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี, ค่ายทหารสรรพสิทธิประสงค์ และถนนสรรพสิทธิ์ (ประสงค์) เป็นต้น

อนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-06.jpg

เชิญร่วมพิธีสมโภชอธิษฐานจิตแผ่นทอง-เงิน-นาก เพื่อบรรจุใต้ฐานองค์อนุสาวรีย์ฯ ณ วัดมณีวนาราม อ.เมือง #อุบล วันที่ 14 ก.ค.62 ตั้งแต่เวลา 15.09 น. เป็นต้นไป (สมโภชตลอดคืน)