guideubon

 

ชวนชาวอุบลฯ เป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับกิจกรรมเดิน-วิ่ง Olympic Day 2017

แถลงข่าว-olympic-day-อุบล-01.jpg

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีแถลงข่าวการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง OLYMPIC DAY 2017 ขึ้น โดยมี พลตรีจารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง OLYMPIC DAY 2017 รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย, นายสมบัติ คุรุพันธ์ กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย, พลตรี ศิโรตม์ แกล้วทนงค์ รองเลขาธิการสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย, พลตรี อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์, นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี, นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมในการแถลงในครั้งนี้

แถลงข่าว-olympic-day-อุบล-02.jpg

โดยที่คณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ ( International Olympic Committee : IOC ) กำหนดให้มีการรณรงค์ให้จัดกิจกรรมในชื่อว่า OLYMPIC DAY ขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายนของทุกปี และประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกของ IOC ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาทุกปี ซึ่งในปี 2560 นี้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรม "เดิน-วิ่ง วันโอลิมปิก 2017" โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560 ที่บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติฯ ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลาประมาณ 06.00 น. เป็นต้นไป

แถลงข่าว-olympic-day-อุบล-03.jpg

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี และประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแสดงถึงศักยภาพของจังหวัดในการเตรียมความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในปี ค.ศ.2025 ตามแผนพัฒนากระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดฯ คาดมีคนร่วมเดิน-วิ่งกว่า 5 หมื่นคน ซึ่งจะมีทั้งชาวไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ ในด้านการรักษาความปลอดภัย ได้มีการประสานหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด(EOD) และหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669 มาดูแลในเรื่องความปลอดภัยขบวนนักวิ่งในครั้งนี้ด้วย 

แถลงข่าว-olympic-day-อุบล-05.jpg

สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่ง OLYMPIC DAY 2017 ทางคณะกรรมการฯ ได้กำหนดจุดปล่อยตัว และเส้นชัย ที่บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติฯ ทุ่งศรีเมือง โดยใช้เส้นทางวิ่งไปตามถนนชยางกูร ผ่านหน้าโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนผ่านหน้า บิ๊กซี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบายพาส ที่แยกดงอู่ผึ้ง ผ่านวงเวียนหอนาฬิกา ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลี้ยวขวาเข้าถนนชยางกูร และเข้าเส้นชัยที่บริเวณจุดปล่อยตัว รวมระยะทาง 10.8 กิโลเมตร

แถลงข่าว-olympic-day-อุบล-06.jpg

ส่วนเส้นทางเดิน จะปล่อยตัวจุดเดียวกับการวิ่ง โดยใช้ชื่อว่า เส้นทางเดินวัฒนธรรมเมืองอุบล “3 พระเจ้าใหญ่ 4 พระแก้ว” โดยเส้นทางจะผ่านวัดสำคัญของเมืองอุบลฯ 8 วัด ซึ่งประกอบไปด้วยวัดศรีอุบลรัตนาราม (พระแก้วบุษราคัม) วัดสุปัฏนารามวรวิหาร (พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง) วัดหลวง (พระเจ้าใหญ่องค์หลวง ,พระแก้วไพฑูรย์) วัดใต้เทิง (พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ) วัดเลียบ (หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล) วัดทุ่งศรีเมือง (หอไตรกลางน้ำ) วัดมณีวนาราม (พระแก้วโกเมน) วัดมหาวนาราม (พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง) รวมระยะทาง 4.5 กิโลเมตร โดยจะมีการนิมนต์พระใหญ่องค์จำลองมาประดิษฐานให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมได้สักการะ และให้พระสงฆ์พรมน้ำมนต์กับผู้ที่ร่วมเดินเพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วย

แถลงข่าว-olympic-day-อุบล-07.jpg

ในวันงาน จะมีการถ่ายทอดสดตลอดทั้งงาน ผ่านไปยังเครือข่ายสมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย ทั่วประเทศ 380 กว่าสถานี และทางสำนักข่าวต่างประเทศอย่าง "เอพี" จะนำสัญญาณไปแพร่ภาพในต่างประเทศ ส่วนสมาคมวิทยุกระจายและโทรทัศน์ประชารัฐ จะถ่ายทอดเสียงไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายทั่วประเทศ 8,000 กว่าสถานี

แถลงข่าว-olympic-day-อุบล-08.jpg

กิจกรรม "เดิน-วิ่ง OLYMPIC DAY 2017 " นี้ จะเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทย และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ในปี ค.ศ.2025 เพื่อให้ทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธไมตรี ความสมานฉันท์ ความสามัคคี ที่ดี ระหว่างประเทศที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมวิ่ง 10,000 คนแรก จะได้รับเสื้อที่ระลึก OLYMPIC DAY 2017 ที่จุดปล่อยตัว และผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัย 10,000 หมื่นคนแรก จะได้รับเหรียญที่ระลึกและเกียรติบัตร จากคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ ( International Olympic Committee : IOC ) ณ จุดเส้นชัย อีกด้วย

แถลงข่าว-olympic-day-อุบล-09.jpg

ขอเชิญชวนชาวอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง OLYMPIC DAY 2017 ในครั้งนี้ หรืออาจมีส่วนร่วมโดยบ้านที่อยู่ในเส้นทางเดิน-วิ่ง อาจมีส่วนร่วมโดยเปิดบ้านต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม แจกขนม น้ำดื่ม และอำนวยความสะดวกให้เข้าห้องน้ำ เพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้ผู้ร่วมกิจกรรมซึ่งมาจากทุกมุมโลกรู้สึกประทับใจในน้ำใจไมตรีของชาวอุบล