guideubon

 

กำหนดการ ครม.สัญจร 23-24 ก.ค.61 อำนาจเจริญ-อุบลราชธานี

ครม-สัญจร-บิ๊กตู่-เปิดงานเทียน-04.jpg

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี เปิดเผยกำหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีภาระกิจลงพื้นที่ปฏิบัติภาระกิจ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

เวลา 09.00 น. เยี่ยมชมการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม บ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ครม-สัญจร-บิ๊กตู่-ศูนย์การแพทย์แผนไทยพนา.jpg

เวลา 11.00 น. เยี่ยมชมการดำเนินงาน ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

- ฟังบรรยายสรุปโครงการ เมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ
- ชมการดำเนินงานเครือข่ายผู้เพาะปลูกสมุนไพรในชุมชน
- ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหมอพื้นบ้าน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพ
- ชมการสาธิตการนวดไทยและ การดำเนินงานของคลินิกบริการศูนย์แพทย์แผนไทยพนา

ครม-สัญจร-บิ๊กตู่-วัดหนองป่าพง.jpg

เวลา 14.30 น. กราบสักการะพระอัฐิธาตุของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) ณ วัดหนองป่าพง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ครม-สัญจร-บิ๊กตู่-ดงฟ้าห่วน.jpg

เวลา 16.00 น. เยี่ยมชมการปลูกป่าในเมือง / พบประชาชน ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

- การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย
- นั่งรถเยี่ยมชมสวนป่าพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน

ครม-สัญจร-บิ๊กตู่-ทุ่งศรีเมือง.jpg

เวลา 18.30 น. เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี "ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน" ณ ลานเทียน มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

- สักการะอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าคำผง
- ชมการแสดงชุดฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน
- พิธีเปิดงานพร้อมทำพิธีสวมยอดต้นเทียน
- เยี่ยมชมกิจกรรม "ชื่นสุขี ที่ศรีวะนาไล" ณ ลานขวัญเมือง หน้าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช(หลังเก่า)

ครม-สัญจร-บิ๊กตู่-โรงแรมยูเพลส.jpg

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561

เวลา 08.30 น. ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ราชธานีเจริญศรีโสธร) อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เวลา 10.30 น. ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูมชั้น 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครม-สัญจร-บิ๊กตู่-บ้านชีทวน.jpg

เวลา 14.00 น. เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี