guideubon

 

คืบหน้า พระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

พระเมรุมาศจำลอง-อุบล-01.jpg

วันที่ 11 กันยายน 2560 ติดตามความคืบหน้า การดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตลุาคม 2560 นี้

พระเมรุมาศจำลอง-อุบล-02.jpg

สำหรับพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้เริ่มทำพิธีบวงสรวง และวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร (พระอารามหลวง)

พระเมรุมาศจำลอง-อุบล-03.jpg

การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองครั้งนี้ เป็นพระเมรุมาศจำลองของระดับจังหวัด ขนาดและรูปทรงปราสาทลักษณะยอดปรางค์ คล้ายพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท มีทางขึ้น-ลง 3 ทาง สูง 23 เมตร กว้าง 16 เมตรออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผนังเมือง โดยรัฐบาลต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งประชาชนสามารถร่วมถวายดอกไม้จันทร์ได้ในจังหวัด ไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร 

พระเมรุมาศจำลอง-อุบล-04.jpg

เหตุที่จังหวัดอุบลราชธานี เลือกวัดสุปัฏนารามวรวิหารวรวิหาร เป็นมณฑลพิธีในการก่อสร้างครั้งนี้ เนื่องจากเป็นพระอารามหลวง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมเนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ในหลวงรัชกาล 4) ทรงให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นแห่งแรกเมื่อกว่า 100 ปีก่อน

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล

พระเมรุมาศจำลอง-อุบล-05.jpg