guideubon

 

อุบลฯ ยังไม่พบปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ผู้ว่าฯ พร้อมป้องกันเต็มที่

ฝุ่นละออง-pm2.5-01.jpg

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและป้องกันปัญหามลภาวะระดับจังหวัดและอำเภอ ตั้งแต่ 31ม.ค.62 เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ และแผนปฏิบัติการ

ฝุ่นละออง-pm2.5-02.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมถึง 2 ครั้งแล้ว โดยให้แต่ละหน่วย จัดทำแผนปฏิบัติการตามภารกิจของตัวเอง ระยะก่อน 15 วัน ระหว่างดำเนินการ และหลัง 15 วัน ให้สรุปรายงานเป็นระยะๆ เช่น สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด ต้องจัดทำข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมว่ามีจำนวนเท่าไหร่ แผนการเข้าตรวจมลภาวะ หน่วยงาน ปภ.และท้องถิ่น แผนการฉีดพ่นน้ำซึ่งจะได้ทั้งความชุ่มชื้น ความสะอาดของถนนและการชะล้างฝุ่นละอองตามใบไม้

ฝุ่นละออง-pm2.5-03.jpg

มอบให้สำนักงานขนส่งจังหวัด ดำเนินการตรวจวัดควันดำของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล โดยใช้กลยุทธ์รณรงค์ "ปลอดควันดำ นำโชค" เมื่อตรวจพบว่ามีควันดำเกินมาตรฐาน (ไม่ปรับ) จะสั่งให้หยุดใชรถเพื่อไปตรวจซ่อมแก้ไข แล้วมาตรวจวัดใหม่จนกว่าจะมีค่าปกติจึงจะใช้ได้ พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยังกำชับว่า ให้ตรวจวัดรถยนต์ของหน่วยงานราชการภายในศาลากลางทุกคันที่ใช้ดีเซล เพื่อเป็นแบบอย่างด้วย

ฝุ่นละออง-pm2.5-04.jpg

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า ในจังหวัดอุบลราชธานีไม่มีพื้นที่ใดประสบปัญหามลภาวะของฝุ่นละออง PM 2.5 แต่อย่างใด การดำเนินการครั้งนี้ ก็เป็นไปตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอยู่แล้ว เพื้อสร้างความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชน และให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการป้องกันปัญหามลภาวะจากฝุ่นละออง