guideubon

 

ล้างถนนหน้า ม.อุบลฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก-PM-2.5-01.jpg

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) และเทศบาลตำบลเมืองศรีไค และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมี นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็นประธานเปิด และ นายทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำทีมบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรม

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก-PM-2.5-02.jpg

กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจกลุ่มจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก พร้อมกับนำอุปกรณ์ทำความสะอาดมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยทางกรมชลประทาน ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ได้นำรถบรรทุกน้ำมาฉีดกวาดล้างทำความสะอาดฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน เดชอุดม – อุบลราชธานี ระหว่าง กม. 407 + 543 – กม. 409 + 741 เนื่องจากชุมชนดังกล่าว เป็นชุมชนขนาดใหญ่และมีปริมาณจราจรค่อนข้างสูง จึงทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองบนพื้นผิวจราจรจำนวนมาก


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก-PM-2.5-03.jpg

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก-PM-2.5-04.jpg

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก-PM-2.5-05.jpg