guideubon

 

ม.อุบลฯ จัด Plogging Run วิ่งเก็บขยะ เทรนด์ใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Plogging-Run-วิ่งเก็บขยะ-01.jpg

วันที่ 10 กันยายน 2563 ชมรม UBU Green Club (ยูบียู กรีน คลับ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เพิ่มประสบการณ์ใหม่การวิ่งแบบเดิมๆ ให้มีความสนุก มีสุขภาพที่ดี และรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมพลคนหัวใจสีเขียว ร่วมวิ่งเก็บขยะ Plogging Run (พล๊อกกิ้ง รัน) วิ่งเทรนด์ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Plogging-Run-วิ่งเก็บขยะ-02.jpg

งานนี้รับเกียรติจาก ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานเปิดโครงการ พร้อมปล่อยตัวขบวนนักวิ่ง ซึ่งแบ่งเป็น 5 สาย จุดเริ่มต้น ณ ลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา วิ่งเก็บขยะพลาสติก ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ระยะทางระหว่าง 3 -7 กิโลเมตร รวมขยะพลาสติกทั้งหมด 78.4 กิโลกรัม โดยมีนักศึกษาจิตอาสา จากทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน 

อาจารย์รัชวุฒิ โคตรลาคำ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า กิจกรรม Plogging Run เป็นเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ ชมรม UBU Green Club จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นับเป็นเทรนด์ใหม่ ในการออกกำลังกายด้วยการวิ่งที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลก โดยนักวิ่งทุกคนนำถุงพลาสติกติดตัวไปด้วยขณะออกวิ่ง พร้อมเก็บขยะระหว่างเส้นทาง นำไปสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี แหล่งธรรมชาติงดงาม สวนสาธารณะร่มรื่น เป็นต้น

เส้นทางการวิ่งในครั้งนี้ แบ่งเป็น 5 สาย วิ่งในเส้นทางต่างๆ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ระยะทางระหว่าง 3 -7 กิโลเมตร บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน เสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อนักศึกษา ซึ่งภายหลังจากวิ่งเสร็จ นักวิ่งทุกคนจะนำขยะมาแลกรับเหรียญที่ระลึก โดยการสนับสนุนจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยรวมขยะพลาสติกทั้งหมดได้จำนวน 78.4 กิโลกรัม

ด้าน นายสถาพร สายศรี นักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 ประธานชมรม UBU Green Club กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม Plogging Run วิ่งเก็บขยะ อาจเป็นภาพที่ดูแปลกใหม่ในสังคม และเป็นความแปลกใหม่ของจิตอาสาที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ในทุกส่วน ทั้งมหาวิทยาลัยที่ทำให้ขยะหายไปในเส้นทางวิ่ง นักวิ่งที่ได้เป็นการออกกำลังกาย ปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อการรักษ์สิ่งแวดล้อม ความสำเร็จครั้งนี้ขอขอบคุณ นักศึกษาและบุคลากร ที่มาร่วมแรง ร่วมใจ ทำให้บ้าน ม.อุบลฯ หลังนี้สะอาด ขอบคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนกิจกรรมดี ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ภาพ

Plogging-Run-วิ่งเก็บขยะ-03.jpg

Plogging-Run-วิ่งเก็บขยะ-04.jpg

Plogging-Run-วิ่งเก็บขยะ-05.jpg

Plogging-Run-วิ่งเก็บขยะ-06.jpg

Plogging-Run-วิ่งเก็บขยะ-07.jpg

Plogging-Run-วิ่งเก็บขยะ-08.jpg