guideubon

 

เดอะพิซซ่า 1112 ชวนน้องอ่านหนังสือ แลกพิซซ่า กินฟรี!!

เดอะพิซซ่า-1112-ชวนน้องอ่าน-อุบล-01.jpg

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เดอะ พิชซ่า คอมปะนี 1112 ปล่อยคาราวานรถแห่ โปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 ก่อนจะไปมอบตู้หนังสือให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมรักการอ่าน "เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน"

กิตติชาญ-คงแป้น-พิซซ่า-1112-01.jpg

นายกิตติชาญ คงแป้น ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ดกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 1112 กล่าวกับไกด์อุบลว่า วันนี้ เดินทางมาเยี่ยมสาขาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับทำการปล่อยคาราวานรถประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริมการขายพิซซ่า ซื้อ 1 แถม 1 ซึ่งถือว่าได้รับความสนใจจากชาวอุบลราชธานีเป็นจำนวนมาก มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

เดอะพิซซ่า-1112-ชวนน้องอ่าน-อุบล-03.jpg

ภายหลังจากปล่อยคาราวานรถเดอะพิซซ่าแล้ว นายกิตติชาญ คงแป้น พร้อมทีมผู้บริหารร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี สาขาจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานี สาขาอุบลสแควร์ และสาขาถนนสรรพสิทธิ์ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาเมือง เพื่อทำการมอบตู้หนังสือ และหนังสือจำนวน 100 เล่ม ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่นจาก สพฐ. เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมการอ่านและพัฒนาเด็กให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ตามโครงการส่งเสริมรักการอ่าน "เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน” 

เดอะพิซซ่า-1112-ชวนน้องอ่าน-อุบล-02.jpg

สำหรับโครงการส่งเสริมรักการอ่าน "เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน" เป็นโครงการที่ บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ดกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 15 แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทย ได้มีนิสัยรักการอ่าน และเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาความรู้ ต่อยอดสู่อนาคตที่สดใส

เดอะพิซซ่า-1112-ชวนน้องอ่าน-อุบล-05.jpg

โดยกิจกรรม "ชวนน้องอ่าน" จะเริ่มจากให้เด็กๆ ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปลาย ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เลือกหนังสืออ่านนอกเวลาที่ตนเองสนใจ เมื่ออ่านจบแต่ละเล่ม ต้องไปกรอกใบบันทึกรักการอ่าน เพื่อสรุปใจความสำคัญ 5 บรรทัด และรายงานสิ่งที่อ่านให้คุณครูฟัง เมื่ออ่านครบ 3 เล่ม จะได้สติ๊กเกอร์ 1 ดวง และเมื่อสะสมครบ 3 ดวง (อ่าน 9 เล่ม) ก็จะได้รางวัลเป็นคูปองไปทานพิซซ่าขนาดเล็กจำนวน 1 ถาด ที่ร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี

เดอะพิซซ่า-1112-ชวนน้องอ่าน-อุบล-07.jpg

สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หากคุณครูสามารถนำนักเรียนร่วมกิจกรรม (รักการอ่าน) ได้เกินร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่มี ทางโรงเรียนจะได้รับตู้หนังสือ พร้อมหนังสือจำนวน 100 เล่ม ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่นจาก สพฐ. อีกด้วย โดยในปีการศึกษา 2560 มีโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมโครงการ และได้รับตู้หนังสือ 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาเมือง และโรงเรียนมารีย์นิรมล ซึ่งโรงเรียนบ้านนาเมือง ยังเป็น 1 ใน 140 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก ให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีเด่น ระดับประถมศึกษาประจำปี 2560 อีกด้วย

เดอะพิซซ่า-1112-ชวนน้องอ่าน-อุบล-06.jpg

ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ นั้น มากกว่าการอ่านหนังสือ เพราะเด็กๆ จะได้ฝึกฝนการเขียนและการพูดด้วย เราเชื่อมันว่า เมื่อจบโครงการฯ น้องๆ ทุกคนจะเห็นคุณค่า หันมาใส่ใจการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น นายกิตติชาญ กล่าว

และโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน" ในปีการศึกษา 2561 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ คุณอารดา ผู้ประสานงานโครงการชวนน้องอ่าน ปี 2561 โทร. 089-1182626

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล