guideubon

 

สามเณรเปรียญธรรม 4 ประโยค เนื้อนาบุญแห่งวัดมณีวนาราม จ.อุบลฯ เตรียมอุปสมบท 29 ธ.ค.59 นี้

สามเณรปิญพน-พันธุ์คูณ-07.jpg

คนเราทุกคนเกิดมาต่างสถานที่ ต่างฐานะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า คนที่เกิดมาจน หรือ เกิดมามีชีวิตที่ไม่พร้อม จะต้องมีชีวิตที่ล้มเหลวตลอดไป ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้ หากรู้จักใช้ชีวิตและมีความขยันหมั่นเพียร ก็สามารถผลักดันตนเองให้เดินไปในทางที่จะนำชีวิตสู่ความก้าวหน้า มีความสุขและประสบความสำเร็จได้ ดั่งเช่น สามเณรปิญพน พันธุ์คูณ เนื้อนาบุญแห่งวัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สามเณรปิญพน-พันธุ์คูณ-03.jpg

สามเณรปิญพน พันธุ์คูณ เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2539 ณ บ้านเหล่าล้อม ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็นบุตรคนที่สอง จากพี่น้องทั้งหมด 3 คน พ่อแม่มีอาชีพทำนา ฐานะค่อนข้างยากจน เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ไม่สามารถเรียนเรียนต่อได้ เพราะการเข้าไปเรียนโรงเรียนในเมือง ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก คุณลุงทองสุข หรือลุงหลอด จึงได้มาหาแล้วบอกว่า “ สิให้ไปบวชเรียนอยู่อุบลเด้อ” ซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่า บวชเรียน คืออะไร คิดแต่ว่า “เพิ่นให้ไปไสกะไป ว่าแต่มีหม่องเรียน”

สามเณรปิญพน-พันธุ์คูณ-04.jpg

พ.ศ. 2552 ลุงหลอดพาไปฝากไว้กับ พระศรีวรเวที (สมณศักดิ์ในสมัยนั้น) ซึ่งตอนนั้นท่านเจ้าคุณเป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) และได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยพระเดชพระหลวงปู่พระเทพกิตติมุนี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) เป็นพระอุปัชฌาย์ให้ เมื่อบรรพชาเสร็จแล้ว ได้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนกิตติญาณวิทยา วัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) และเรียน บาลี นักธรรม ตามลำดับ

สามเณรปิญพน-พันธุ์คูณ-05.jpg

ขณะนั้นเอง สามเณรปิญพน พันธุ์คูณ ได้ทราบข่าวว่าโยมพ่อกับโยมแม่ตัดสินใจแยกทางกัน ทำให้รู้สึกสับสนมาก อยากจะสึก แต่ก็เกรงว่าจะเป็นภาระให้กับโยมพ่ออีก จึงได้บวชเรียนต่อไป และในปีนั้นเอง พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระศรีวรเวที (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งท่านเจ้าคุณเมตตาให้ติดตามมาอยู่ด้วย จึงได้ย้ายจากวัดมหาวนาราม มาอยู่ที่วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย)

สามเณรปิญพน-พันธุ์คูณ-06.jpg

เพียงปีแรกที่บวช พ.ศ.2552 สามเณรปิญพน ก็สามารถสอบไล่ได้นักธรรมตรี และใช้เวลาเพียง 3 ปี ก็สอบไล่ได้นักธรรมเอก สอบได้บาลีประโยคหนึ่ง-สอง ในปี พ.ศ.2554 ปีถัดมา พ.ศ.2555 สอบไล่ได้เปรียญธรรม สาม ประโยค และสามารถสอบไล่ได้เปรียญธรรม สี่ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดมณีวนาราม ในปี พ.ศ.2559 ถือว่าเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนเป็นอย่างมาก ปัจจุบัน เป็นครูสอนปริยัติธรรม แผนกบาลีสำนักศาสนศึกษาวัดมณีวนาราม

สามเณรปิญพน-พันธุ์คูณ-02.jpg

ปีนี้ พ.ศ.2559 สามเณรปิญพน พันธุ์คูณ มีอายุครบเกณฑ์อุปสมบท พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม และเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี จึงมีเมตตาจัดงานอุปสมบทและพิธีฉลองเปรียญธรรม 4 ประโยค ให้กับ สามเณรปิญพน พันธุ์คูณ ในวันที่ 28-29 ธันวาคม 2559 ณ วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความยินดีและอนุโมทนากับเนื้อนาบุญที่กำลังเจริญงอกงามขึ้นที่เมืองนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม ในครั้งนี้

สามเณรปิญพน-พันธุ์คูณ-08.jpg

กำหนดการ

วันที่ 28 ธันวาคม 2559

เวลา 08.00 น. - ตั้งกองบวช ณ หอพระแก้วโกเมณ
เวลา 17.00 น. - แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม
เวลา 18.00 น. - เจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 29 ธันวาคม 2559

เวลา 08.30 น. แห่สามเณรรอบอุโบสถ
เวลา 09.00 น. ประกอบพิธีอุปสมบถ
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร