guideubon

 

พิธีเชิญรูปหล่อพระศรีสุระ เจ้าเมืองเดชอุดมคนแรก ถึง อ.เดชอุดม

พระศรีสุระ-เจ้าเมืองเดชอุดม-04.jpg

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เพื่อขออนุญาตเชิญรูปหล่อพระศรีสุระ เจ้าเมืองเดชอุดมคนแรก จากอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม มายังอำเภอเดชอุดม เพื่อประกอบพิธีเนื่องในโอกาสอำเภอเดชอุดมครบรอบ 175 ปี ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

พระศรีสุระ-เจ้าเมืองเดชอุดม-05.jpg

ภายในพิธี มีท่านปัญญา ไพศาลณภัทร อัยการจังหวัดเดชอุดม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขตอำเภอเดชอุดม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายการพัฒนาอำเภอเดชอุดม พ่อค้า คหบดีและประชาชนชาวอำเภอเดชอุดมเข้าร่วมพิธี โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ดำเนินการกำหนดจุด เข้า-ออก จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พระศรีสุระ-เจ้าเมืองเดชอุดม-03.jpg

จากนั้น เคลื่อนขบวนอัญเชิญรูปหล่อพระศรีสุระ เจ้าเมืองเดชอุดมคนแรก ไปประจำ ณ วัดหลวงเมืองเก่า ตำบลเมืองเดช เพื่อสวดเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งจะนำไปประดิษฐาน ณ แท่นเจ้าเมือง บริเวณหน้าโรงเรียนดำรงสินอุทิศ ในห้วงเดือนตุลาคม 2563 ต่อไป

สำหรับประวัติเมืองเดชอุดมนั้น เริ่มในช่วงต้นปี พ.ศ.2388 หลวงธิเบศร์ หลวงมหาดไทย และหลวงอภัย กรมการ "เมืองศรีสระเกศ" (ปัจจุบันเขียนเป็นศรีสะเกษ) ไม่พอใจที่จะทำราชการอยู่กับ พระยาวิเศษภักดี เจ้าเมืองศรีสะเกษ จึงพาครอบครัวไพร่พล จำนวน 2,150 คน และเลกฉกรรจ์ 606 คน อพยพมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ "บ้านน้ำโดมใหญ่" ซึ่งเป็นบริเวณชายแดน ระหว่างเมืองนครจำปาศักดิ์ เมืองอุบลราชธานี และเมืองศรีสะเกษ พร้อมกับขอพระราชทานตั้ง "บ้านน้ำโดมใหญ่" เป็นเมือง

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้ๆ ให้ตั้ง "บ้านน้ำโดมใหญ่" ขึ้นเป็น "เมืองเดชอุดม" เมื่อวันแรม 5 ค่ำ เดือน 8 จุลศักราช 1207 ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2388 พร้อมกันนั้นก็โปรดเกล้าฯ ตั้งให้ "หลวงธิเบศร์" เป็น "พระศรีสุระ" เจ้าเมือง ให้หลวงมหาดไทยเป็น หลวงปลัด และให้หลวงอภัย เป็น หลวงยกกระบัตร โดยกำหนดให้เมืองเดชอุดมขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ

พระศรีสุระ-เจ้าเมืองเดชอุดม-06.jpg

พระศรีสุระ-เจ้าเมืองเดชอุดม-07.jpg