guideubon

 

วิกฤต รพ.โพธิ์ไทร อุบลฯ ขาดแคลนเครื่องมือเอกซเรย์ เหตุไร้งบจัดซื้อ

โพธิ์ไทร-โรงพยาบาลขาดเครื่อง-X-Ray-01.jpg

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ทาง รพ.โพธิ์ไทร ซึ่งเป็น รพ.ประจำอำเภอ ขนาด 30 เตียง พื้นที่ติดต่อชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอลระบบ DR อย่างมาก

โพธิ์ไทร-โรงพยาบาลขาดเครื่อง-X-Ray-03.jpg

สาเหตุเนื่องมาจาก เครื่องเอ็กซเรย์ชุดเดิมที่ใช้งานมานานกว่า 5 ปี เกิดการชำรุด จนเกิดปัญหาใช้งานเอ็กซเรย์ไม่ได้บ่อยครั้ง ทาง รพ.จึงต้องหาทางออกโดยการส่งคนไข้ที่ต้องเอ็กซเรย์ไปเอ็กซเรย์ที่ รพ.อำเภอใกล้เคียง เช่น เขมราฐ และ นาตาล เป็นประจำ

กรณีดังกล่าว เป็นปัญหาในการรักษาคนไข้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคนไข้ป่วยหนัก เช่นเดียวกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่มาเข้ารับการรักษาที่ รพ.โพธิ์ไทร ก็เช่นเดียวกัน หากมีความจำเป็นต้องเอ็กซเรย์ก็ต้องนำส่งคนไข้ไปเอ็กซเรย์ที่ รพ.ใกล้เคียง โดยในช่วงการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา รพ.โพธิ์ไทร ได้รับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เข้ารักษาแล้ว 5 ราย โดย 3 รายรักษาหายแล้ว เหลืออีก 2 ราย ที่ยังคงรักษาตัวอยู่

น.พ.อิทธิศักดิ์ กล่าวว่า ปกติเครื่องเอ็กซเรย์ที่ทาง รพ.ใช้จนชำรุด มีปัญหาในการใช้งาน ภาพเอ็กซเรย์ขาดความคมชัด และเครื่องต้องหยุดใช้งานเพื่อซ่อมแซมบ่อยครั้ง ซึ่งถ้าเทียบกับเครื่องเอ็กซเรย์สเปคทันสมัยในปัจจุบันจะมีราคาอยู่ที่ประมาณเครื่องละ 1.9 ล้านบาท ซึ่งปัญหาการขาดแคลนนี้ทาง รพ.โพธิ์ไทร ก็จะได้ทำเรื่องของบประมาณไปยังหน่วยเหนือ แต่เนื่องจากปัญหาที่ รพ.โพธิ์ไทร ยังคงมีเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นขาดแคลนอยู่อีกหลายอย่าง เช่น เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ , เครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือด, เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และเครื่องอบฆ่าเชื้อในผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ (โควิด) ที่จะยื่นขอไปพร้อมกัน ทำให้เกรงว่า หากหน่วยเหนือยอมอนุมัติงบให้ซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ที่มีมูลค่าสูงได้ อุปกรณ์อื่นก็อาจถูกตัดงบไป และต้องรอการพิจารณาอนุมัติงบในปีต่อๆไป แต่ถ้าทางหน่วยเหนือเห็นว่าเครื่องเอ็กซเรย์มีราคาสูงและไม่อนุมัติให้ก็อาจต้องใช้วิธีการแก้ไขแบบเดิมคือไปใช้เครื่องของ รพ.ใกล้เคียง ซึ่งก็ต้องรอผลการพิจารณาในช่วงเดือน พ.ย.2564 เพื่อใช้งบปี2565 ในการจัดซื้อ

โพธิ์ไทร-โรงพยาบาลขาดเครื่อง-X-Ray-02.jpg

น.พ.อิทธิศักดิ์ ผอ.รพ.โพธิ์ไทร กล่าวว่า ปัจจุบัน รพ.โพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดูแลพื้นที่จำนวน 71 หมู่บ้าน 6 ตำบล ประชากรประมาณ 47,000 คน ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอกเฉลี่ยปีละ 75,000- 80,000 ครั้ง ผู้ป่วยในเฉลี่ยปีละ 3,500 – 3,700 คน และบริการกลุ่มประชาชนลาวปีละประมาณ 600 - 700 คน มีแพทย์ประจำ รพ.6 คน ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี 98 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที

ที่ผ่านมาเครื่องแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอลระบบ CR ที่ใช้เป็นแบบดิจิตอล นำเข้าจากอเมริกา รพ.ใช้วิธีแบบเช่าซื้อ โดยเสียค่าจ่ายเดือนละ 41,600 บาท เมื่อครบ 5 ปีแล้ว บริษัทก็โอนเครื่องให้กับ รพ.และเมื่อใช้มานานกว่า 5 ปี เครื่องก็มักเสียเป็นระยะ และ รพ.ต้องเรียกช่างและจ่ายค่าซ่อมบำรุง ตลอดจนค่าอุปกรณ์เอง ดังนั้นเมื่อเครื่องเสียจึงต้องส่งคนป่วยไปเอ็กซเรย์ที่ รพ.อำเภอใกล้เคียงมาตลอดดังที่กล่าวมาแล้ว ทั้งนี้ หากมีงบจัดซื้อได้จริง การซื้อขาดน่าจะสามารถประหยัดงบประมาณได้มากกว่าการเช่าซื้อ

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการรับบริจาค ทางกระทรวงไม่มีนโยบายหรือระเบียบที่ให้ รพ.เปิดเรี่ยไรหรือจัดทำผ้าป่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ ยกเว้นผู้มีจิตศรัทธาภายนอกที่เล็งเห็นความจำเป็นและมีความตั้งใจนำมาบริจาคเอง ซึ่งกรณีมีผู้บริจาค รพ.ก็สามารถออกใบเสร็จให้กับผู้บริจาคตามความเป็นจริง โดยผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีกับสรรพากรได้ตามกฎหมาย น.พ.อิทธิศักดิ์ กล่าว

โพธิ์ไทร-โรงพยาบาลขาดเครื่อง-X-Ray-05.jpg

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เลขที่ 100 ม.11 บ้านโนนทัน ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
โทรศัพท์ : 0-4549-6000
โทรสาร : 0-4549-6058
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0994000336489

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์/แจ้งข้อมูลการบริจาค 

โพธิ์ไทร-โรงพยาบาลขาดเครื่อง-X-Ray-04.jpg