guideubon

 

ตั้ง นอ.โพธิ์ไทร สานงานต่อ เป็น ผอ.อุทยานธรณี ผาชัน-สามพันโบก

สุริยัน-กิจสวัสดิ์-อุทยานธรณี-ผาชันสามพันโบก-04.jpg

วันที่ 25 กันยายน 2560 ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี มีประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องให้พื้นที่ในเขตอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอุทยานธรณีระดับจังหวัด โดยใช้ชื่อหน่วยงานในการบริหารจัดการว่า "อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก" นั้น 

สุริยัน-กิจสวัสดิ์-อุทยานธรณี-ผาชันสามพันโบก-03.jpg

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างเครือข่ายในการให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานอุทยานธรณี จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการอุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานีขึ้น โดยมีที่ตั้งและสำนักงาน ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และมีสำนักงานศูนย์สาขาอีก 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์สาขาที่ 1 บ้านผาชัน ต.สำโรง และศูนย์สาขาที่ 2 บ้านสองคอน อ.โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สุริยัน-กิจสวัสดิ์-อุทยานธรณี-ผาชันสามพันโบก-05.jpg

ล่าสุด นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงนามแต่งตั้ง นายสุริยัน กิจสวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการอุทยานธรณี ผาชัน-สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและผลักดันขึ้นเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศและระดับโลกต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

สุริยัน-กิจสวัสดิ์-อุทยานธรณี-ผาชันสามพันโบก-01.jpg

สำหรับ ผู้อำนวยการอุทยานธรณี ผาชัน-สามพันโบก คนแรก นายสุริยัน กิจสวัสดิ์ ไม่ใช่คนอื่นไกลที่ไหน แต่เป็นคนที่เข้าใจในพื้นที่สามพันโบกเป็นอย่างดี เนื่องจาก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี และจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2560 นี้ จึงถือว่าได้มีโอกาสรับใช้จังหวัดอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่อง

นอกจากเข้าในพื้นที่ อ.โพธิ์ไทร เป็นอย่างดีแล้ว ชีวิตการทำงานของท่านสุริยัน ยังเริ่มต้นรับราชการครั้งแรก เป็นนักพัฒนาชุมชน 3 อำเภอโขงเจียม เมื่อปี 2526 และเป็นปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3 อำเภอโขงเจียม อยู่อีก 5 ปี

ผาชะนะได-01.jpg

เมื่อครั้งรับราชการอยู่ที่อำเภอโขงเจียม พบว่า จุดที่เป็นตะวันออกสุดของประเทศไทย อยู่ที่บ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม ไม่ใช่อยู่ที่ภาคตะวันออกอย่างที่เข้าใจกัน จึงได้ผลักดันตั้ง motto อำเภอโขงเจียม ตะวันออกสุดแดนสยาม และ เห็นตะวันก่อนใครในสยาม เมื่อประมาณปี 2528 ตลอดระยะเวลาที่รับราชการ จึงถือว่าเป็นผู้มีความรอบรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำโขง  และรู้จักธรรมชาติทางธรณีวิทยา ของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นอย่างดี

สุริยัน-กิจสวัสดิ์-อุทยานธรณี-ผาชันสามพันโบก-07.jpg

ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว จึงได้รับความใว้วางใจ จาก ผวจ.สมศักดิ์ จังตระกุล ให้เป็นผู้อำนวยการอุทยานธรณีผาชัน- สามพันโบก (pha chan -sampan pok geo park ) คนแรกของจังหวัดอุบล เพื่อผลักดันไปสู่การเป็นอุทยานธรณีระดับโลก (global geo park) ของเครือข่ายยูเนสโก้ ต่อไป ซึ่งชาวจังหวัดอุบลราชธานี จะต้องช่วยกันผลัดกันร่วมกันไปสู่เป้าหมายให้ได้ในอนาคต 

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล