guideubon

 

PEA ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลด

pea-บ้านหาดคูเดื่อ-01.jpg

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟ้านครหลวงกองทัพอากาศ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลด ณ บ้านหาดคูเดื่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

pea-บ้านหาดคูเดื่อ-02.jpg

นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า PEA ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนหลังน้ำลด โดยดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมระดมทีมฟื้นฟู แก้ไข ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาทิ เต้ารับ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และเปลี่ยนไม้แป้นรองมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า มีบุคลากรของ PEA ร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากกว่า 300 คน ประกอบด้วย

- ช่างอาสาสมัครของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า”

- ชมรมวิศวกร ชมรมนักเรียนช่าง พนักงานช่าง ลูกจ้างแก้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- พนักงานอาสาสมัครการไฟฟ้านครหลวง

- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นอกจากนี้ PEA มีข้อแนะนำประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ดังนี้

- สวมถุงมือและรองเท้ายาง เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว

- ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม เปียกชื้น เช่น พัดลม เตารีด ให้ช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ ความชำนาญ ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งาน

- ปลั๊ก สวิตช์และสายไฟที่ถูกน้ำท่วม แช่ขัง ต้องมั่นใจว่าไม่มีสิ่งตกค้าง เช่น ดินโคลนหรือเศษไม้ในอุปกรณ์ดังกล่าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแห้งสนิท หากเป็นสนิมต้องเปลี่ยน

สอบถามข้อมูล แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง หรือขอความช่วยเหลือ เกี่ยวกับไฟฟ้าได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายด่วน PEA โทร.1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว/ภาพ : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

pea-บ้านหาดคูเดื่อ-03.jpg

pea-บ้านหาดคูเดื่อ-04.jpg

pea-บ้านหาดคูเดื่อ-05.jpg

pea-บ้านหาดคูเดื่อ-06.jpg