guideubon

 

PEA ลงนาม mou เทศบาลนครอุบล เดินหน้าโครงการเคเบิ้ลใต้ดิน

PEA-เทศบาลนคร-อุบล-02.jpg

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทศบาลนครอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม และนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมข้าราชการ องค์กรภาคเอกชน ประชาชนให้เกียรติเป็นสักขีพยาน

PEA-เทศบาลนคร-อุบล-01.jpg

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเทศบาลนครอุบลราชธานี มีแผนจัดทำโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานีในปี พ.ศ.2563 – 2564 เพื่อนำระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน นำร่อง 2 เส้นทางระยะทางรวม 3.1 กิโลเมตร ได้แก่

- ถนนสายวัฒนธรรม ช่วงวงเวียนน้ำพุ – ถนนชยางกูร (ช่วงแยกตัดถนนสุริยาตร์หรือแยกปั้มเอสโซ่) ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร และ

- รอบทุ่งศรีเมือง ช่วงถนนเขื่อนธานี ถึงถนนพโลรังฤทธิ์ ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างด้านระบบไฟฟ้าจำนวน 146 ล้านบาท และเทศบาลนครอุบลราชธานี สนับสนุนงบประมาณ ก่อสร้างด้านระบบงานโยธา จำนวน 118 ล้าน รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น 264 ล้านบาท

การดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน เป็นงานก่อสร้างระบบท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแบบ Horizontal Directional Drilling (HDD) คือ เป็นการเจาะเพื่อวางท่อร้อยสายไฟซึ่งมีความลึกมากกว่า 2 เมตร แทนการขุดเปิดหน้าดินตลอดความยาวของท่อ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาใช้สำหรับการติดตั้งท่อใต้พื้นดิน โดยทำการเจาะผ่านใต้ดิน ที่เครื่องดันท่อ HDD สามารถที่จะเลี้ยวและหลบหลีกลอดถนน ลอดคลอง ลอดอาคารและสิ่งกีดขวางต่างๆ ได้ จะทำให้ลดผลกระทบจากการจราจรได้เป็นอย่างดี

PEA-เทศบาลนคร-อุบล-03.jpg

PEA-เทศบาลนคร-อุบล-04.jpg

PEA-เทศบาลนคร-อุบล-05.jpg

PEA-เทศบาลนคร-อุบล-06.jpg

PEA-เทศบาลนคร-อุบล-07.jpg