guideubon

 

PEA จับมือ เทศบาลนครอุบลฯ KICK OFF เอาสายไฟ สายเคเบิ้ลลงดิน

kick-off-เคเบิ้ลใต้ดิน-อุบล-01.jpg

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน โดยมีนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวความเป็นมาและวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ และ ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินโครงการ ณ ลานทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

kick-off-เคเบิ้ลใต้ดิน-อุบล-02.jpg

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ กล่าวว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเทศบาลนครอุบลราชธานีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เนื่องจากในอดีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าบนดิน เมื่อบ้านเมืองมีการพัฒนามากขึ้น สายไฟฟ้าก็มีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย จึงได้เกิดแนวคิดที่เทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็น เคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนอุปราช จากช่วงวงเวียนน้ำพุ ถึงสี่แยกถนนชยางกูร ตัดกับถนนสุริยาตร์  ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร และบริเวณถนนโดยรอบทุ่งศรีเมือง ถนนพโลรังฤทธิ์ ถนนราชบุตร ถนนนครบาล และถนนศรีณรงค์  ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 3.1 กิโลเมตร

การดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินในครั้งนี้ จะทำให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย มีความมั่นคงในการจ่ายไฟ ตลอดจนมีความเป็นระเบียบสวยงาม มีทัศนียภาพที่ดี สมกับที่ได้ชื่อว่าเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน รวมถึงรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม และเสริมสร้างคุณภาพสังคมให้กับชาวจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งมีแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ต่อไป

kick-off-เคเบิ้ลใต้ดิน-อุบล-03.jpg

ด้าน ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ กล่าวว่า โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เป็นความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ เทศบาลนครอุบลราชธานี วงเงินลงทุนการก่อสร้าง จำนวน 264,696,931.44 บาท โดยเทศบาลนครอุบลราชธานี สนับสนุนงบประมานงานก่อสร้างด้านโยธา 118,130,171.61 บาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนงบประมานงานก่อสร้างด้านไฟฟ้า 146,566,759.83 บาท

ปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ว่าจ้าง Consortium RSS 2016 ( บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด และ บริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด) เป็นผู้ดำเนินก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที C.CST 027/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ระยะเวลาการก่อสร้าง 360 วัน โดยเริ่มสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2564

โครงการนี้ จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 16 กันยายน 2563 บริเวณวงเวียนน้ำพุ โดยมีรูปแบบการก่อสร้างด้วยวิธีดันท่อลอด Horizontal Directional Drilling (HDD) แนวท่อร้อยสายไฟฟ้าและบ่อพักสาย จะอยู่บริเวณใต้ผิวจราจร และทางเท้า โดยจะวางท่อร้อยสายไฟแรงต่ำ ไปยังตู้มิเตอร์ และต่อไปยัง Service line เพื่อจ่ายไฟระบบแรงต่ำให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ปรับปรุงทิวทัศน์ภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามเป็นระเบียบ ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มแล้ว!! โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลนครอุบลฯ

PEA ลงนาม mou เทศบาลนครอุบล เดินหน้าโครงการเคเบิ้ลใต้ดิน

เทศบาลนครอุบลฯ เดินหน้า MOU โครงการเคเบิ้ล สายไฟลงใต้ดิน

ระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดินเขตเทศบาลนครอุบลฯ ใกล้ความเป็นจริง

kick-off-เคเบิ้ลใต้ดิน-อุบล-04.jpg

kick-off-เคเบิ้ลใต้ดิน-อุบล-05.jpg

kick-off-เคเบิ้ลใต้ดิน-อุบล-06.jpg

kick-off-เคเบิ้ลใต้ดิน-อุบล-07.jpg

kick-off-เคเบิ้ลใต้ดิน-อุบล-08.jpg