guideubon

 

PEA เปิดจ่ายไฟฟ้าให้ 2 หมู่บ้านสุดท้ายของ จังหวัดอุบลราชธานี

pea-จ่ายไฟฟ้า-อุบล-01.jpg

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นประธานเปิดจ่ายระบบไฟฟ้าให้กับบ้านโหง่นขาม ม.4 และบ้านดงนา ม.5 ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็น 2 หมู่บ้านสุดท้ายของ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้มีไฟฟ้าใช้ โดยมีนายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีในนามจังหวัดอุบลราชธานี และนายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ กล่าวต้อนรับ ในนามชาวอำเภอศรีเมืองใหม่ ณ วัดสวนหินผานางคอย บ้านดงนา ม.5 ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ตามที่มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อขอขยายเขตระบบไฟฟ้าเข้าไปยังหมู่บ้าน เนื่องจากราษฎรทั้ง 2 หมู่บ้าน จำนวน 205 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีไฟฟ้าใช้มาเป็นเวลาหลายสิบปี ทั้งนี้เนื่องจากทั้ง 2 หมู่บ้าน ถูกประกาศให้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

pea-จ่ายไฟฟ้า-อุบล-02.jpg

ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย ในเดือน กันยายน 2561 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 19 ล้าน 7 แสนบาทเศษ ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 1 ปี มีบ้านเรือนที่ได้ใช้ไฟฟ้า 2 หมู่บ้าน จำนวน 202 หลังคาเรือน ศาสนสถาน จำนวน 1 แห่ง และหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติผาแต้มที่ 5 (ภูละแนน) อีก 1 แห่ง ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนดียิ่งขึ้น ตามคำขวัญของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย” โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

1. ปักเสาแรงสูง ชนิดคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12 เมตร จำนวน 429 ต้น
2. พาดสายแรงสูง ระบบ 3 เฟส ระยะทาง 17.08 วงจร/กิโลเมตร
3. ปักเสาแรงต่ำ ชนิดคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 97 ต้น
4. พาดสายแรงต่ำระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 5.38 วงจร/กิโลเมตร
5. ติดตั้งหม้อแปลงชนิด 3 เฟส ขนาด 100 กิโลโวลท์/แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง
6. ติดตั้งหม้อแปลง ชนิด 1 เฟส ขนาด 30 กิโลโวลท์/แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง 

pea-จ่ายไฟฟ้า-อุบล-03.jpg

ในพิธีเปิดจ่ายไฟฟ้าครั้งนี้ มีผู้บริหาร พนักงาน PEA เภสัชกรหญิงพัชรี ปรีเปรม ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว PEA และคณะ นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวบ้านโหง่นขาม และบ้านดงนา ร่วมแสดงความยินดี เป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว รายงานโดย : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

pea-จ่ายไฟฟ้า-อุบล-04.jpg

pea-จ่ายไฟฟ้า-อุบล-05.jpg