guideubon

 

จับตาพายุ "ปาข่า" ผ่าน 3 ประเทศ ระยะแรกไม่กระทบไทย

พายุโซนร้อน-ปาข่า-02.jpg

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สรุปลักษณะอากาศวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ว่า
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่
และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย มีกำลังแรงขึ้น

***คาดหมาย*** ในช่วงวันที่ 26-29 ส.ค. 60 จะมีฝนร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
เนื่องจากร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่ำ ยังคงพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกำลังแรง หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 30 ส.ค. -1 ก.ย. 60 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีแนวโน้มฝนตกลดลง โดยมีฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลง

พายุโซนร้อน-ปาข่า-01.jpg

อนึ่ง มีรายงานว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 1 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 แจ้งเรื่องพายุโซนร้อน "ปาข่า" (PAKHAR) บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุลูกใหม่นี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในวันพรุ่งนี้ (26 สิงหาคม) และมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางเกาะไหหลำ ประเทศจีน และประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 27-28 สิงหาคม นี้

ดังนั้นในระยะแรกพายุดังกล่าว ยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย แต่หากเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศเวียดนามตอนบนเมื่อไร จะส่งผลให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในระยะนี้